Dyspensa na sylwestra. 31 grudnia bez postu. Ważna decyzja biskupów

i

Autor: zdj. ilustracyjne: Pixabay/Life-Of-Pix Dyspensa na sylwestra. 31 grudnia bez postu. Ważna decyzja biskupów

Dyspensa na sylwestra. 31 grudnia bez postu. Ważna decyzja biskupów

2021-12-31 8:32

Dyspensa na sylwestra 2021/2022. 31 grudnia – mimo że to piątek – katolików nie obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Biskupi poszczególnych diecezji podjęli ważną decyzję. Udzielili dyspensy swoim wiernym i gościom ich diecezji. To oznacza, że katolicy mogą w piątek 31 grudnia imprezować i jeść wszystko, co zechcą – bez ograniczeń.

Dyspensa na sylwestra. W piątek, 31 grudnia, nie ma postu, a katolicy nie muszą zachowywać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – jak ma to miejsce w inne piątki w czasie całego roku. Biskupi podjęli ważną decyzję w sprawie dyspensy na sylwestra 2021/2022, ale jednocześnie przedstawili też warunki. Jakie? Co oznacza dyspensa na sylwestra? Czy można wtedy jeść mięso i imprezować?

Biskupi z Lubelszczyzny i Podkarpacia podjęli decyzję i udzielili dyspensy na sylwestra 2021/2022 nie tylko swoim wiernym, ale też wszystkim osobom przebywającym na terenie poszczególnych diecezji. To oznacza, że katolicy mogą imprezować do woli i jeść mięso – w inne piątki nie pozwalają na to zasady Kościoła.

Katolicy na co dzień, przez cały rok są zobowiązani do zachowania pokutnego charakteru piątku (nie powinni np. uczestniczyć w imprezach) oraz do przestrzegania postu – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Biskupi mogą jednak zwolnić swoich wiernych z tych ograniczeń w wyjątkowych sytuacjach – tak jest np. w przypadku wesel, które przez pandemię odbywają się w piątki w archidiecezji lubelskiej. Tak jest też na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w sylwestra 2021/2022, a więc w piątek, 31 grudnia. Wtedy obowiązuje dyspensa.

Lubelskie: Dyspensa na piątek, 31 grudnia 2021 roku

Archidiecezja lubelska – dyspensa na sylwestra 2021

– Udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie usilnie zachęcam wszystkich wiernych, którzy skorzystają z dyspensy do zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w wybranej formie (np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, pobożności, jałmużny) – ogłosił metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik.

Jego dyspensa obowiązuje wiernych w Lublinie i centralnej części Lubelszczyzny.

Diecezja siedlecka – dyspensa na sylwestra 2021

Tak samo jest też w innych częściach regionu – m.in. na północy, a więc na terenie diecezji siedleckiej. Tak bp Kazimierz Gurda też udzielił dyspensy, jednocześnie zobowiązując wiernych, „aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności”.

Hity na Sylwestra! Te kawałki rozkręcą ostatnią imprezę w roku

Lubelskie i Podkarpackie. Dyspensa na sylwestra 2021

Dyspensa obowiązuje m.in. na terenie diecezji na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu – w tym tych, które obejmują oba regiony (sandomierska, zamojsko-lubaczowska).

Diecezja zamojsko-lubaczowska – dyspensa na sylwestra 2021

– Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 r. wszystkim diecezjanom oraz gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Korzystający z dyspensy powinni tego dnia pomodlić się w intencji papieża Franciszka, a także podjąć, zgodnie z własnym wyborem, formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny – informuje kuria diecezji.

Diecezja sandomierska – dyspensa na sylwestra 2021

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił też dyspensy wiernym na terenie diecezji sandomierskiej, jednocześnie zachęcając tych, którzy z niej skorzystają, do „zadośćuczynienia obowiązkowi pokuty w wybranej formie, np. wypełnienie uczynków miłosierdzia, pobożności, jałmużny”.

Sonda
Czy chodzisz regularnie do kościoła?

Dyspensa na piątek, 31 grudnia (sylwester) na Podkarpaciu

Archidiecezja przemyska – dyspensa na sylwestra 2021

– W ostatni dzień roku, tj. w piątek, 31 grudnia 2021 r., na terenie Archidiecezji Przemyskiej, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, który jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy do złożenia ofiary na misje – informuje tamtejsza kuria.

Diecezja rzeszowska – dyspensa na sylwestra 2021

– Biskup Rzeszowski udzielił dla wszystkich wiernych przebywających na terytorium diecezji rzeszowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru dnia i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 grudnia 2021 r. – informuje kuria diecezji rzeszowskiej.