Wielkanoc 2020: Błogosławieństwo pokarmów w domu. Jak poświęcić pokarmy? [TEKST MODLITWY]

i

Autor: pixabay.com/Emilia_Baczynska

Wielkanoc 2021: Błogosławieństwo pokarmów w domu. Jak poświęcić pokarmy? [TEKST MODLITWY]

2021-04-04 7:31

Wielkanoc 2021. Błogosławieństwo pokarmów w domu. Jak poświęcić pokarmy? W roku 2020 biskupi i księża zachęcali do pobłogosławienia święconki w domu. W tym roku święcenie koszyczków ma się odbywać przed kościołami i w świątyniach. Jednak wiele osób nie zdecyduje się na wizytę w kościele w czasie pandemii. Pozostaje jedynie błogosławieństwo pokarmów w domu. Jak poświęcić pokarmy? Oto instrukcja i tekst modlitwy. Błogosławieństwo święconki na Wielkanoc 2021.

Jak zorganizować błogosławieństwo pokarmów w domu? Jak poświęcić pokarmy na wielkanocne śniadanie? Poniżej znajdziecie tekst modlitwy, wyjaśnienia i instrukcję!

W ubiegłym roku biskupi zachęcali do pobłogosławienia pokarmów w domu. W tym roku zalecają duszpasterzom i wiernym, by święcenie pokarmów organizować w kościołach lub przed nimi, z zachowaniem norm sanitarnych. Wiele osób nie zdecyduje się jednak na wizytę w świątyni w czasie pandemii. Jak poświęcić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym w domu? Zobaczcie!

Błogosławieństwo pokarmów w domu w Wielką Sobotę

Przed śniadaniem niedzielnym ojciec, matka lub inna osoba dorosła powinna odmówić modlitwę błogosławieństwa pokarmów i jeśli jest woda święcona w domu je poświęcić.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

[Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Śniadanie Wielkanocne: Co podać na stół?

Błogosławieństwo pokarmów w domu 2021

Część diecezji w Polsce nadal zachęca wiernych do pobłogosławienia pokarmów na śniadanie wielkanocne 2021 w domu, w gronie rodziny. Zaniesienie święconki do kościoła w Wielką Sobotę – choć mocno zakorzenione w polskiej tradycji – nie jest obowiązkiem i nie ma aż tak dużego znaczenia liturgicznego czy teologicznego.

Pokarmy na śniadanie wielkanocne, a nawet cały koszyczek, można pobłogosławić w domu. Kiedy? Obrzęd zakłada, że trzeba to zrobić przed śniadaniem wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania, a więc w tym roku 4 kwietnia 2021. Błogosławieństwo pokarmów najczęściej ma miejsce tuż przed śniadaniem. Takie rozwiązanie ma swoje plusy: cała rodzina jest w jednym miejscu, wszyscy są gotowi do modlitwy i świętowania Wielkanocy. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokarmy na świąteczny stół pobłogosławić też wcześniej.

Święconka 2021 w Lublinie. Święcenie koszyczków

W zaleceniach na Wielkanoc 2021 abp Stanisław Budzik zaapelował do proboszczów i duszpasterzy, by organizowali święcenie pokarmów i koszyczków w Wielką Sobotę z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych – przed świątyniami albo w środku kościołów.

I tak na przykład w archikatedrze lubelskiej pokarmy będą święcone w Wielką Sobotę przez niemal cały dzień – zarówno w środku, jak i na placu przed katedrą. – Pokarmy będziemy święcić w katedrze: o godz. 7.00; 7.30, 8.00; 8,50; na Placu Katedralnym (spodziewamy się większej ilości wiernych) od 10.00 co pół godziny do godz. 13.00 i od godz. 13.30 do 16.00 wewnątrz katedry – ogłosili duszpasterze parafii katedralnej.