Egzamin zawodowy: odpowiedzi 2021

i

Autor: materiały CKE CKE publikuje klucz odpowiedzi z egzaminu zawodowego / zdjęcie ilustracyjne

Egzamin zawodowy. Arkusze i odpowiedzi CKE. Co było? Kiedy wyniki egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2022? [teoria i praktyka]

2022-06-07 9:58

Egzamin zawodowy w sesji LATO 2022 rozpoczął się 1 czerwca. Na początku z egzaminem zmierzą się zdający według Formuły 2019. Uczniowie będą podchodzić do egzaminów z części praktycznej, jak i pisemnej. Ci, którzy pierwszą część egzaminu zawodowego 2022 mają już za sobą, szukają arkuszy CKE oraz odpowiedzi. Kiedy wyniki egzaminu zawodowego w sesji czerwcowej zostaną ogłoszone? Szczegóły w artykule.

Sprawdź koniecznie: Egzamin zawodowy - teoria. Baza pytań czerwiec 2022

Egzamin zawodowy 2022. Arkusze i odpowiedzi

Zdający egzamin zawodowy 2022 w Formule 2019 już 1 czerwca zmierzyli się z pierwszymi egzaminami z części praktycznej. Po zakończonym egzaminie, uczniowie szukają w internecie arkuszy i odpowiedzi CKE. Niestety, pod tym względem egzamin w Formule 2019 różni się od tych z wcześniejszych lat. Zdający egzamin w Formule 2012 i 2017 mogą liczyć na to, że CKE opublikuje arkusze i klucz odpowiedzi do zadań z arkuszy z części pisemnej egzaminu (takie klucze odpowiedzi z zeszłego roku znajdują się w galerii poniżej). Z kolei w przypadku egzaminu zawodowego w Formule 2019, klucze odpowiedzi nie będą publikowane. - Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (formuła 2019), nie są publikowane - czytamy w komunikacie. CKE od początku informowało także, że w części pisemnej zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości. Zdający nie poznają więc ani arkuszy, ani odpowiedzi z egzaminu zawodowego z części pisemnej. Jawne są tyko wybrane zadania z części praktycznej (szczegóły w materiale: Egzamin zawodowy. CKE ujawnia: to będzie na egzaminie zawodowym 2022 w czerwcu. Znamy treść ponad 80 zadań! [1 czerwca 2022])

Egzamin zawodowy 2022: odpowiedzi z teorii

Zdającym, którzy chcą poznać odpowiedzi z egzaminu zawodowego z części praktycznej pozostaje więc konsultowanie ich z innymi zdającymi. Na Twitterze pojawia się już wiele pytań o to, co było na egzaminie zawodowym z teorii. Niektóre wpisy mogą stać się "nitkami", w których zdający będą opisywać pytania, które zapamiętali z egzaminu zawodowego w części pisemnej. Warto śledzić te wpisy na Twitterze. Dzięki temu kolejni zdający będą wiedzieli, co było. Wybrane wpisy, w których mogą pojawić się odpowiedzi od innych zdających zamieszczamy w dalszej części artykułu poniżej.

Informacje dotyczące pytań i tego, co było na egzaminie, pochodzą od zdających. Baza pytań jest aktualizowana na bieżąco - wciśnij F5, aby odświeżyć stronę.

EKA.04 - co było? Egzamin zawodowy czerwiec 2022

Egzaminie zawodowy EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej - co było z teorii? Niektórzy zdający mają juz za sobą część pisemną egzaminu EKA.04 i dzielą się na Twitterze pytaniami, które pojawiły się na egzaminie. Dotyczyły one następujących zagadnień:

 • rotacja w dniach (w formie zadania z rotacji),
 • spółki,
 • blankiety,
 • amortyzacja (i wybrać jaka),
 • komu wypłacana jest dywidenda,
 • podać spółki kapitałowe,
 • co piszemy po lewej na dole,
 • jak się zwracać do ambasadora kraju,
 • jaka amortyzacja jest do środków trwałych,
 • jaki to system, gdzie z jednej strony są pisma przychodzące, a z drugiej wychodzące?
 • która spółka jest zawierana przez akt notarialny?
 • do jakiej kategorii archiwalnej zaliczają się ulotki?
 • jaki dokument "coś o przebiegu zebrania"
 • gdzie rejestrować spółkę zoo?
 • "było tez o zwrocie, jaki to dokument i był to zw"
 • zadanie z life,
 • streszczenie biznesplanu trzeba było wybrać,
 • "kto sprawuje władzę, ale nie pamiętam dokładnie, co tam było, na pewno był prezydent, marszałek Sejmu, minister rady",
 • trzeba było wskazać równowagę rynkową,
 • dwa zadania o fifo lifo itd,
 • rodzaje magazynów ze względu na budowę,
 • gdzie zapisuje się załączniki, jeśli dwie osoby podpisują pismo,
 • w którym przykładzie wskaźnik rotacji zapasami był najkorzystniejszy,
 • o co można wnioskować składając wniosek do CEiDG ("w sensie o jaki numer"),
 • jaki rodzaj amortyzacji był użyty w przykładzie,
 • pytanie o wartość niedoborów przy inwentaryzacji za pomocą spisu z natury,
 • zadania ze spółkami, ale "takie skomplikowane";
 • średnia arytmetyczna;
 • fifo, potem jeszcze zadanie z wyborem czy lifo fifo hifo fefo;
 • mega dużo zadań z prawa i biurowości,
 • trzeba było wybrać, co do jakiej grupy akt;
 • "nazwa tego jak się wysyła towar za granicę w Europie";
 • zadanie z vatem;
 • zadanie z wyznaczeniem w której rzeczy wadliwe stanowiły najmniejszy procent w całym obrocie

Na Twitterze pojawiają się nie tylko pytania, ale także odpowiedzi do zadań z egzaminu zawodowego z teorii. - Jaka jest odpowiedz w tym o co można wnioskować? - dopytuje jeden ze zdających. - Wnioskujesz o wpis do CEIDG, jeśli chcesz prowadzić indywidualne przedsiębiorstwo, a do tego możesz jakieś oświadczenia złożyć o podatku dochodowym - wyjaśnia inny internauta.

Przypomnijmy, że każdemu ze zdających trafił się inny zestaw losowo wybranych pytań z bazy CKE. - Miałam bardzo mało obliczeń - relacjonuje jedna ze zdających. - Np. Obliczyc Vat . Spólki. Pw pz było Bhp np co biurowości jest zagrożeniem. Od sta w stu - dodaje.

EKA.05 - co było? Egzamin zawodowy czerwiec 2022

Zdający relacjonują także, co było na EKA.05 - egzaminie zawodowym z teorii z kwalifikacji Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Na egzaminie w części pisemnej miały się pojawić pytania o następujące zagadnienia:

 • spółki,
 • umowy cywilne,
 • obliczenie chorobowego,
 • terminy PIT i ZUS,
 • elastyczność popytu,
 • VAT naliczony i należny,
 • kod do umowy zlecenia,
 • wskaźnik zwolnień,
 • zwua,
 • Ziua,
 • pit dla małżonków.

Ponadto, nie było podobno pytań z angielskiego zawodowego, ale miały się pojawić 2 pytania z BHP.

HGT.07 - co było? Egzamin zawodowy czerwiec 2022

Znamy pytania z egzaminu z kolejnej kwalifikacji. Tym razem informacjami o tym, co było na egzaminie zawodowym z teorii , podzielili się zdający egzamin HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Oto jakie pytania były w części pisemnej egzaminu w czerwcu 2022:

 • dużo kalkulacji,
 • miasto, gdzie odbywa się Oktoberfest,
 • schody hiszpańskie,
 • park narodowy z gołoborzami i puszczą Jodłową,
 • 3-4 pytania z kuchni,
 • "generalnie bardzo dużo pytań się powtórzyło z poprzednich lat"
 • jaka będzie cena posiłku turysty wegetarianina, który zamówił przystawkę zimną i ciepłą oraz zupę
 • typ przyjęcia przed konferencją
 • "były wymienione miejscowości i pytanie, w którym zestawie miejscowości zobaczysz zabytki renesansowe",
 • "był opis miejscowości, gdzie było wymienione że nad cieśniną Bosfor i to był Stambuł"

INF.02 - co było? Egzamin zawodowy czerwiec 2022

Co było na egzaminie zawodowym INF.02 z teorii? Pojawiają się pierwsze komentarze zdających, którzy dzielą się pytaniami z egzaminu na kwalifikację Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Co było? - Ja trafiłam z bazy na bardzo dużo pytań o komendach - relacjonuje na Twitterze jedna ze zdających. Warto więc, aby osoby, które będą pisały teorię z INF.02 powtórzyły sobie to zagadnienie. Miało się także pojawić łatwe pytanie o etykietę na spotkaniach biznesowych.

AUD.02 - co było? Egzamin zawodowy czerwiec 2022

AUD.02 - co było na egzaminie teoretycznym z kwalifikacji Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu? Zdający opisują na Twitterze, jak im poszło i na jakie pytania trafili. - To była jedna wielka porażka - podsumowuje egzamin zawodowy AUD.02 z części pisemnej jedna ze zdających. Co było?

 • dużo chemii,
 • dużo drukarek,
 • dużo analogii,
 • skanery,
 • papiery fotograficzne,
 • temperatura barwowa,
 • pytanie o ochronę środowiska,
 • "kilka pytań o bhp i wzory chemiczne".

ELE.02 - co było? Egzamin zawodowy 2022

Co było na egzaminie zawodowym z kwalifikacji ELE.02? Zdający ten egzamin teoretycznie nie są zbyt aktywni w mediach społecznościowych. Jak udało nam się jednak dowiedzieć, na egzaminie z części pisemnej były m.in. symbole, normy, schematy i silniki.

Egzamin zawodowy 2022: odpowiedzi

Także zdającym egzamin zawodowy w Formule 2019, którzy chcą poznać odpowiedzi z egzaminu zawodowego z części praktycznej, pozostaje konsultowanie ich z innymi zdającymi. - CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych - czytamy w komunikacie CKE. Wybrane odpowiedzi od innych zdających zamieszczamy w dalszej części artykułu poniżej.

Egzamin zawodowy 2022: wyniki

Przypomnijmy, że by zdać egzamin zawodowy 2022 trzeba uzyskać wymaganą liczbę punktów zarówno z części pisemnej, jak i praktycznej:

 • z części pisemnej przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi,
 • z części praktycznej przynajmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Gdzie i kiedy zdający będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego 2022? Jak wynika z harmonogramu CKE, wyniki zostaną przekazane do placówek i udostępnione zdającym 31 sierpnia 2022 roku. Zdający mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminu zawodowego 2022 online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Jak się zalogować do tego systemu? Szczegóły w materiale: Egzamin zawodowy: wyniki. Kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego z czerwca? Jak się zalogować na konto? Sprawdź!

Sonda
Boisz się, że nie zdasz egzaminu zawodowego?