Matura 2022

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS

Egzamin zawodowy 2022: arkusze, terminy, odpowiedzi, wyniki. Ważny komunikat CKE o odpowiedziach! Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminie zawodowym [3.06.2022]

2022-06-03 7:13

Egzamin zawodowy 2022 już w czerwcu. Sesja letnia egzaminu w Formule 2019 zostanie przeprowadzona w dniach 1 – 19 czerwca 2022 roku. Zdający podejdą do egzaminów w części pisemnej i praktycznej. Sprawdź dokładny harmonogram i terminy egzaminu zawodowego 2022. W tym artykule znajdziesz także informacje o arkuszach z egzaminu zawodowego oraz zobaczysz klucz odpowiedzi. CKE informuje, co z zadaniami i odpowiedziami z egzaminu zawodowego w Formule 2019. Kiedy wyniki z egzaminu zawodowego 2022 z sesji letniej w czerwcu? Wyjaśniamy!

Egzamin zawodowy 2022: Formuła 2019. Wytyczne i arkusze CKE

Co było na egzaminie zawodowym z teorii? Sprawdź bazę pytań z części pisemnej egzaminu zawodowego TUTAJ

Już w czerwcu odbędzie się sesja letnia egzaminu zawodowego 2022. Egzamin w Formule 2019 różni się od wcześniejszych wersji egzaminu. Zasadnicza zmianą jest wprowadzenie zdawania egzaminu w części pisemnej w formie elektronicznej - na komputerach. Na egzaminie zawodowym według Formuły 2019 większość uczniów nie będzie już rozwiązywało arkuszy CKE i zaznaczało odpowiedzi na karcie. Zdający według nowej formuły egzaminu, w ramach części pisemnej, będą rozwiązywać elektroniczny test składający się z 40 zadań egzaminacyjnych zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Jak informuje CKE, "zadania egzaminacyjne są wybierane dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z bazy zadań egzaminacyjnych prowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną". Co istotne dla zdających, zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości. - Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (formuła 2019), nie są publikowane. CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych - podkreśla także CKE. To istotna informacja od CKE - oznacza bowiem, że zdający egzamin zawodowy 2022 w Formule 2019 nie będą mieli dostępu do pytań z egzaminu. W poprzednich latach CKE nie ujawniała także odpowiedzi z egzaminu w Formule 2019. Udostępniano jedynie klucz odpowiedzi do arkuszy w Formule 2012 i 2017. Jawne są natomiast zadania z części praktycznej egzaminu zawodowego z wybranych kwalifikacji - zdający mogą się z nich przygotować do egzaminu zawodowego. Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2022 są udostępnione na stronie internetowej CKE.

Odpowiedzi z ubiegłorocznego egzaminu zawodowego znajdziesz w naszej galerii poniżej.

- W części pisemnej zadania egzaminacyjne w bazie zadań egzaminacyjnych oraz algorytm, według którego są wybierane, nie są podawane do publicznej wiadomości - podkreśla CKE

Egzamin zawodowy czerwiec 2022: terminy, harmonogram

Egzamin zawodowy 2022 z części pisemnej odbędzie się w dniach 2-7 czerwca. Egzamin z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi (dotyczy arkuszy dostosowanych) CKE zaplanowało na 2 czerwca. Z kolei egzamin z wykorzystaniem elektronicznego systemu będzie rozłożony w czasie. Zdający zostaną podzieleni na grupy, które w dniach 2-7 czerwca o różnych godzinach (między 8.00 a 19.30) będą podchodził do egzaminu na komputerach. Termin egzaminu zawodowego w części praktycznej zależy natomiast od kwalifikacji, jaką próbuje uzyskać zdający. Część praktyczna egzaminu zawodowego zostanie przeprowadzona w dniach 1-19 czerwca. Pełen harmonogram egzaminu zawodowego w czerwcu 2022 można znaleźć na stronie CKE.

Egzamin zawodowy 2022: wyniki. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić?

Kiedy poznamy wyniki egzaminu zawodowego z czerwca 2022? Wyniki zostaną przekazane do placówek i udostępnione zdającym 31 sierpnia 2022 roku. Z kolei 7 września 2022 szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe przekazane zostaną certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe. Wyniki egzaminu zawodowego zostaną przekazane do placówek, w których były przeprowadzane. Jak i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego online? Zdający mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminu zawodowego 2022 online na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Jak się zalogować do tego systemu? Każdy zdający otrzyma dane do logowania w placówce, w której składał deklarację przystąpienia do egzaminu. Aby zdać egzamin zawodowy 2022 trzeba uzyskać:

  • z części pisemnej przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi,
  • z części praktycznej przynajmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.