Konfesjonał

i

Autor: Michael Gaida / Pixabay Konfesjonał/zdjęcie ilustracyjne

Z tych GRZECHÓW trzeba się spowiadać. Aborcja, konkubinat, in vitro - czy te grzechy zostaną rozgrzeszone na spowiedzi wielkanocnej? [15.04.2022]

2022-04-15 10:42

Spowiedź wielkanocna 2022 odbywa się przed Wielkanocą. Należy pamiętać, że sakrament pokuty musi się odbywać osobiście. Ciężko w to uwierzyć, ale niektórzy katolicy nie wiedzą, z jakich grzechów należy się spowiadać, które to grzechy ciężkie, a które - lekkie. Są też grzechy, za które można nie dostać rozgrzeszenia. Zobaczcie! Wiernym, którzy spowiadają się rzadko, przypominamy także formułkę spowiedzi.

Spowiedź wielkanocna 2022 to dla katolików ważny element Wielkanocy. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, wierni są zobligowani przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Najczęściej ta spowiedź przypada właśnie w okresie Wielkanocy. Wielu wiernych szuka wtedy informacji o formule spowiedzi, aby ją sobie przypomnieć i prawidłowo przystąpić do spowiedzi. Warto przypomnieć sobie również, z jakich grzechów należy się spowiadać. Niektóre z nich mogą nie zostać odpuszczone. Jaka jest różnica między grzechami lekkimi a ciężkimi? Za jakie grzechy ksiądz może nie dać rozgrzeszenia? Szczegóły w naszej galerii - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ.

Przeczytaj także: Życzenia wielkanocne 2022. Piękne i fajne życzenia na Wielkanoc [ORYGINALNE, KRÓTKIE, MĄDRE]

Grzech lekki (powszechny) a ciężki (śmiertelny)

Nie istnieje coś takiego jak lista grzechów lekkich i ciężkich. Można jednak wyjaśnić, jak należy je odróżniać. Grzechy lekkiego od grzechów ciężkich różnią się przede wszystkim sposobem ich odpuszczania. Grzechy lekkie (powszechne) mogą zostać odpuszczone podczas spowiedzi powszechnej. Grzechy ciężkie natomiast mogą być rozgrzeszone jedynie podczas sakramentu pokuty - spowiedzi. Czym jeszcze się różnią grzechy ciężkie od grzechów lekkich?

 • Grzechy ciężkie, nazywane także śmiertelnymi, to grzechy bardzo poważne, popełniane świadomie i celowo. Można je odpuścić jedynie podczas spowiedzi. Mylnie uważa się, że grzechy ciężkie to te, za które nie otrzymamy rozgrzeszenia i dlatego nazywa się je śmiertelnymi. Grzechy ciężkie zabijają miłość, są przeciwne miłości Boga i bliźniego. Ksiądz może je rozgrzeszyć podczas spowiedzi, jeśli grzesznik wyraża mocne postanowienie poprawy i żal za grzechy.
 • Z kolei grzechy lekkie to tak zwane grzechy powszednie, mniejszej wagi. W przeciwieństwie do grzechów ciężkich, mogą rozstać odpuszczone podczas spowiedzi powszechnej.

Formuła spowiedzi - co należy mówić w czasie spowiedzi?

Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty należy się przygotować. Istnieje 5 warunków dobrej spowiedzi:

 • rachunek sumienia
 • żal za grzechy
 • mocne postanowienie poprawy
 • wyznanie grzechów
 • zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Wyznanie grzechów, czyli spowiedź, powinna się odbywa się według określonego schematu. Jeśli wierny spowiada się rzadko, powinien przypomnieć sobie formułę spowiedzi przed przystąpieniem do sakramentu pokuty.

Formuła spowiedzi

PENITENT (osoba spowiadająca się): Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen

PENITENT czyniąc Znak Krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan czyni znak krzyża i zachęca do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład, może to uczynić słowami:

KAPŁAN: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

PENITENT: Rozpoczynając wyznanie grzechów: Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem: tydzień, miesiąc, lata temu...Pokutę zadaną wypełniłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:...

Wylicza te grzechy, a przy ciężkich podaje liczbę i okoliczności. Na zakończenie mówi: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan zachęca penitenta do okazania żalu

PENITENT: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13)

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa:

KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego

PENITENT: Amen.

Po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się słowami:

KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki.

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.

Kapłan puka w konfesjonał.

Z czego się spowiadać? [lista grzechów]

W czasie sakramentu pokuty należy wyznać swoje grzechy, podać ich liczbę i okoliczności. Z czego konkretnie należy się spowiadać? Podczas spowiedzi należy wyznać grzechy ciężkie, ale trzeba się liczyć z tym, że z powodu niektórych ksiądz może nie udzielić rozgrzeszenia. W Kościele Katolickim nie obowiązuje konkretna lista grzechów, ale można wymienić te przykładowe, z których należy się wyspowiadać:

 • oszustwo
 • cudzołóstwo
 • kradzież
 • krzywdzenie bliskich
 • zabójstwo

Typy grzechów zmieniają się, wraz ze zmieniającym się światem. Grzechy można więc popełnić także w internecie (hejtując innych, oglądając pornografię, czy dokonując oszustw internetowych). Nowe grzechy dotyczą także zanieczyszczania planety, szkodzenia swojemu zdrowiu np. przez branie narkotyków, czy bycia złym szefem.

Istnieją również grzechy, za które często nie otrzyma się rozgrzeszenia na spowiedzi (choć wiele zależy od sytuacji grzesznika, jego żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy). Przykładem takich grzechów może być:

 • życie w niesformalizowanym związku
 • zawarcie związku małżeńskiego z drugą osobą (po pierwszym ślubie kościelnym)
 • aborcja
 • znieważenie Najświętszego Sakramentu
 • zabicie papieża

Jak widać, kwestie związane z formułą spowiedzi i grzechami, z których należy się spowiadać, mogą być skomplikowane. Dlatego w okresie Wielkanocy 2022 warto przypomnieć sobie dokładnie wszystkie aspekty związane z sakramentem pokuty przed przystąpieniem do spowiedzi wielkanocnej.

Zobacz w galerii poniżej, co włożyć do wielkanocnego koszyczka ze święconką - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ

Spowiedź w czasach zarazy