Kopalnia rozpocznie działać w 2022 roku, budowa rozpocznie się w 2018

i

Autor: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Kopalnia rozpocznie działać w 2022 roku, budowa rozpocznie się w 2018

Nowa kopalnia na Lubelszczyźnie: Ogromny potencjał i światowe standardy!

2016-03-09 11:21

Kopalnia Jan Karski może stać się strategicznym producentem węgla. Według założeń może wydobywać nawet 6 mln ton rocznie!

Firma Prairie przeanalizowała rynek i opracowała wyniki wstępnego stadium potencjału ekonomicznego. Nowa kopalnia Lubelszczyzny może stać się najbardziej efektywnym zakładem górniczym w Europie.

Kopania Jan Karski ma powstać w Zagłębiu Lubelskim. Będzie miała istotne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapotrzebowania na węgiel kamienny. Według analiz zasobność węgla wysokiej jakości to 164 miliony ton, w tym pokłady węgla koksującego oraz wysokiej jakości węgla energetycznego.

Inwestycja wyróżnia się niską chłonnością kapitału oraz potencjałem położenie w rejonie o tradycjach górniczych. Analizy mówią o 24 latach żywotności kopalni.

Wizualizacja infrastruktury naziemnej kopalni Jan Karski

i

Autor: Prairie Mining Wizualizacja infrastruktury naziemnej kopalni Jan Karski

Kopania z nowatorskim podejściem

Jan Karski ma przemyślaną selekcję udostępniania pokładów węgla przez szybkie uruchomienie optymalnej ekonomicznie eksploatacji. Przez nowoczesny projekt ma obniżyć koszty operacyjne, a zautomatyzowane technologie zwiększą efektywność i elastyczność.

Harmonogram projektu

Zakończony został już program wierceń i dokumentacja geologiczna. Wnioski o koncesję wydobywczą zostaną złożone w pierwszej połowie przyszłego roku, w 2018 roku rozpoczną się prace przy głębieniu szybów, a pierwsza produkcja już w 2022 roku.

Koszt całkowity budowy kopalni to ponad 630 milionów dolarów, z czego 421,7 mln USD to budowa infrastruktury podziemnej.