Lublin. Sąd odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o stanowisko sejmiku w sprawie LGBT

i

Autor: SatyaPrem/Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Lublin. Sąd odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o stanowisko sejmiku w sprawie LGBT

2021-02-17 14:40

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił w środę skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko sejmiku województwa lubelskiego dotyczące „ideologii LGBT” przyjęte w kwietniu 2019 r. Uzasadnienie orzeczenia nie jest jeszcze gotowe. WSA w Lublinie odrzucił też w środę skargę RPO na dotyczące tej samej kwestii stanowisko rady powiatu ryckiego w Lubelskiem. Uzasadnienie tego orzeczenia także nie zostało jeszcze sporządzone. O postanowieniach WSA w Lublinie poinformowano na stronie internetowej sądu. Zapadły one na posiedzeniu niejawnym. „W obydwu sprawach zgłoszone zostały zdania odrębne” – informuje komunikat.

„Uzasadnienia tych postanowień z uzasadnieniami zdań odrębnych będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu w wersji zanonimizowanej w bazie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych” – zapowiedziano. W kwietniu 2019 r. lubelski sejmik przyjął stanowisko wyrażające „sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT”. Wnieśli je pod obrady radni PiS, za stanowiskiem głosowała też część radnych opozycji.

Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę „naszej szkoły i rodziny” przed „rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami”, brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz „instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. +latarników+)”. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do sądu administracyjnego skargę domagając się stwierdzenie nieważności tej uchwały sejmiku bądź skierowanie pytania prejudycjalnego w sprawie jej zgodności z prawem unijnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Według RPO sejmik przekroczył zakres swoich kompetencji, jego uchwała stanowi próbę ingerencji – jak określił w uzasadnieniu skargi – „w kształtowanie powszechnego programu nauczania, a także w organizację szkół i placówek oświatowych”. Stanowisko prowadzi do ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności oraz dyskryminuje mieszkańców ze względu na ich orientację i tożsamość płciową, bezprawnie dąży do wykluczenia z programu nauczania treści dotyczących edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej – twierdzi RPO. Według niego zaskarżone stanowisko jest uchwałą, niezależnie od przyjętej tytulatury. Sejmik województwa lubelskiego w maju ubiegłego roku nie uwzględnił skargi RPO. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podkreślono, że stanowisko sejmiku – wbrew założeniu RPO - nie ma waloru normatywnego, nie jest uchwałą, co wynika ze statutu lubelskiego sejmiku.

Wiceprzewodniczący lubelskiego sejmiku Mieczysław Ryba (PiS) mówił wówczas na konferencji prasowej, że stanowisko sejmiku ma wzmacniać tych, którzy „stają w obronie rodziny”. Przypomniał, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+, a w polskich miastach organizowane są marsze z udziałem osób LGBT. „To jest deklaracja, to jest stanowisko nienoszące konsekwencji formalnych, natomiast dające wzmocnienie wszystkim tym, którzy stają w obronie rodziny” – powiedział Ryba. Skrytykował rzecznika praw obywatelskich, który - jego zdaniem - „staje na gruncie obrony pewnej ideologii” i stara się „pośrednio zamknąć usta części samorządowców”.

Rada Powiatu w Rykach 30 kwietnia 2019 r. przyjęła stanowisko „w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT”. RPO zaskarżył do sądów administracyjnych także inne uchwały o podobnej wymowie przyjęte przez samorządy w różnych częściach kraju.

Super Raport 17.02 (Goście: Marcin Horała - wiceminister infrastruktury, PiS; Władysław Kosiniak-Kamysz - PSL oraz dr Paweł Grzesiowski - immunolog)