Kwalifikacja wojskowa 2017 na Lubelszczyźnie: Kiedy? Dla kogo? Kto musi się stawić? [TERMINY, ADRESY]

2017-01-27 14:00

Wkrótce rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2017 na Lubelszczyźnie. Kilka tysięcy młodych ludzi stanie przed komisjami lekarskimi. Sprawdźcie, kiedy i gdzie zgłosić się w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego.  

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 30 stycznia. Do 28 kwietnia komisje będą ustalały zdolność do czynnej służby zarówno wśród osób podlegających obowiązkowi, jak i wśród ochotników.

Kto musi się stawić przed komisją lekarską?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2017 na Lubelszczyźnie wzywa się:

  • Mężczyzn urodzonych w 1998 roku
  • Mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • Osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej LUB zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub  kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
  • Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Komisje w regionie

Komisje WKU przyjmować będą w siedmiu punktach regionu, z czego dwa znajdują się na terenie Lublina. Pozostałe w miastach powiatowych: Kraśniku, Lubartowie, Łęcznej, Świdniku i Janowie Lubelskim.

Zobacz w galerii powyżej, kiedy i gdzie przyjmują Komisje kwalifikacji wojskowej.