Lekcja religii ksiądz krzyż

i

Autor: cottonbro / Pexels

Religia w szkole

Jak się wypisać z religii? Oto wzór pisma. To trzeba zrobić, żeby nie chodzić na religię w szkole

2022-08-30 16:03

Co zrobić, żeby nie chodzić na religię w szkole? - zastanawia się coraz więcej uczniów, którzy chcą dołączyć do swoich kolegów, którzy coraz liczniej wypisują się z lekcji religii. W samej tylko Warszawie na religię w szkołach ponadpodstawowych uczęszcza zaledwie 30 proc. uczniów! Jak się wypisać z religii i jakie dokumenty trzeba złożyć? Wzór pisma, które trzeba złożyć, żeby nie chodzić na religię w szkole znajdziecie w tym artykule na se.pl.

Uczniowie nie chcą chodzić na religię. Jak można się wypisać?

Z każdym rokiem szkolnym rośnie liczba uczniów, którzy wypisują się z lekcji religii w szkołach. Nie chcą chodzić na religię z różnych powodów. Najczęściej deklarują, że nie wierzą w Boga lub Kościół. Ale są też i tacy uczniowie, którzy po prostu idą na łatwiznę: zamiast siedzieć na lekcji religii, wolą mieć tę godzinę lekcyjną wolną i dłużej pospać lub szybciej wrócić ze szkoły do domu. Co trzeba zrobić, żeby wypisać się z religii? Niezależnie od przyczyny, z lekcji religii można wypisać się w każdym momencie trwania roku szkolnego. Należy oczywiście poinformować o tym szkołę, poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu. Niektóre placówki dysponują własnymi wzorami pism lub formularzami, które należy wypełnić, by wypisać się z lekcji religii. O taki dokument najlepiej zapytać w sekretariacie szkoły, albo zasięgnąć porady u wychowawcy. Można też przygotować go samemu - wzór pisma / deklaracji o rezygnacji z lekcji i wypisaniu się z religii w szkole znajduje się w dalszej części artykułu poniżej.

O problemie uczniów masowo wypisujących się z lekcji religii jest głośno między innymi w Warszawie. Czytaj więcej w materiale: Uczniowie masową rezygnują z lekcji religii. Dane są zatrważające

Jak się wypisać z religii? - wzór pisma

Z lekcji religii w szkole bardzo łatwo można się wypisać. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo. Może to zrobić rodzic (opiekun) dziecka lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Jak powinien wyglądać dokument o rezygnacji z lekcji religii? Można posłużyć się wzorem pisma o rezygnacji z lekcji religii, który zawiera wymagane informacje, które powinny się znaleźć w takim dokumencie. Co napisać w piśmie, żeby się skutecznie wypisać z religii w szkole? Pismo o rezygnacji z lekcji religii powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę
  • nadawcę oświadczenia: dane rodziców / opiekunów lub pełnoletniego ucznia
  • odbiorcę oświadczenia: dyrektora szkoły
  • podstawę prawną: § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983)
  • treść oświadczenia, na przykład: rezygnuję z udziału w zajęciach z religii / rezygnujemy z udziału naszego dziecka w zajęciach z religii z dniem XXX
  • podpis

Wzór oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii można także pobrać ze strony rownoscwszkole.pl.

Sonda
Czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa?