Wigilia 2020: Modlitwa na wigilię – tekst. Jak się modlić? Tekst modlitwy, Pismo Święte [INSTRUKCJA]

i

Autor: Pixabay/pasja1000

Wigilia 2021: Modlitwa na wigilię – tekst. Jak się modlić? Tekst modlitwy, Pismo Święte [INSTRUKCJA]

2021-12-24 14:52

Wigilia 2021. Modlitwa przy wigilijnym stole – publikujemy tekst wspólnej, rodzinnej modlitwy na wigilię. Jak się modlić? Zobacz tekst modlitwy i konkretny cytat z Pisma Świętego, który odczytuje się na początku wieczerzy wigilijnej 24 grudnia. Modlitwa na kolację wigilijną – jej tekst znajdziesz poniżej.

Wigilia 2021. Wieczorem 24 grudnia tradycyjnie spotykamy się z najbliższymi na uroczystej kolacji. Wieczerza wigilijna to niezwykła polska tradycja, która jednoczy ludzi. Nawet jeśli w tym roku spotkamy się w mniejszym gronie, to i tak warto zadbać, by towarzyszyła nam wyjątkowa atmosfera.

Oprócz tradycyjnych dań (najlepiej 12), nie może zabraknąć też kolęd, choinki, opłatka i wspólnej modlitwy oraz fragmentu Pisma Świętego. Modlitwa na wigilię – jej tekst publikujemy poniżej. Jak się modlić? Sprawdź i przeczytaj tekst modlitwy i fragment z Pisma Świętego.

Wigilia 2021: Modlitwa na wigilię

Modlitwa przy wigilijnym stole może mieć różną formę. Wiele zależy od naszej pobożności oraz rodzinnej tradycji. Modlitwa na wigilię jest połączona z odczytaniem fragmentu Ewangelii – tekst znajdziesz poniżej. Oprócz tego dzielimy się opłatkiem, składając sobie życzenia i śpiewamy wspólnie kolędy.

Zobacz też: Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2021. Ewangelia św. Łukasza na Wigilię [TEKST]

Jak wygląda wspólna modlitwa przy wigilijnym stole? Jak się modlić? Nie ma jednej, narzuconej formy. Najczęściej spotkanie zaczyna się od znaku krzyża (przeżegnania się) i zapalenia świecy. Później modlimy się za członków rodziny – także tych zmarłych. Do tego fragment Pisma Świętego i życzenia składane podczas łamania się opłatkiem.

Duszpasterze parafii św. Józefa w Lublinie przygotowali konkretną instrukcję, jak się modlić w wigilię. Jaką modlitwę odmówić przy wigilijnym stole? Kto powinien to zrobić? Zobacz instrukcję na stronie internetowej lubelskiej parafii lub poniżej.

Express Biedrzyckiej - kard. Kazimierz Nycz: Przy stole wigilijnym nie rozmawiajmy o polityce

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  • Amen.

Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

  • Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
  • Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

CZYTANIE EWANGELII – Łk 2, 1-14

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii kolęda „Bóg się rodzi”.

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

  • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  • Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
  • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
  • Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

MODLITWA PO WIECZERZY

Odmawia ojciec lub matka: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

Źródło: Parafia św. Józefa w Lublinie.