Współpraca z firmami Ukraińskimi odbywała się będzie w branżach: spożywczej, rolniczej czy innowacyjnej gospodarki

i

Autor: Teak Sato, Public Domain, wikimedia.org Współpraca z firmami Ukraińskimi odbywała się będzie w branżach: spożywczej, rolniczej czy innowacyjnej gospodarki

Ukraina w Lublinie: Firmy podpisują współpracę

2015-09-10 10:44

Pierwszym krokiem do współpracy była konferencja, później zostały złożone oficjalne podpisy. Teraz Ukraińscy przedsiębiorcy odwiedzają nasz region.

Firmy z Ukrainy zdecydowały o chęci współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami. Lokalni producenci korzystają z umowy między Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie i Międzynarodową Izbą Handlową Ukrainy.

- Mam nadzieję, że współpraca pomiędzy oboma krajami rozwinie się bardziej – mówi Beata Drewienkowska, współorganizator wydarzenia. - Ufamy, że będziemy mogli bardziej pomóc przedsiębiorcom Ukraińskim zaistnieć na naszym rynku i wesprzeć naszą gospodarkę. Bardzo obiecujący są sektory: spożywczy, rolniczy, maszyn rolniczych i również sektor LCD czy innowacyjnej gospodarki.

Jak zapowiada się współpraca z Ukrainą? Posłuchaj materiału Marty Buczak.

Ukraińscy przedsiębiorcy spędzili na Lubelszczyźnie kilka dni. W ramach wizyt studyjnych kilkanaście firm ze wschodu odwiedzało potencjalnych współpracowników w regionie.