Przebudowa newralgicznego skrzyżowania potrwa do przyszłego roku

i

Autor: Skanska Polska Przebudowa newralgicznego skrzyżowania potrwa do przyszłego roku

Skrzyżowanie Ducha-Sikorskiego. Rozpoczyna się roczny koszmar kierowców [TERMINY, ETAPY]

2016-03-13 12:11

Budowa murów oporowych i nasypów przyszłych estakad, przygotowywanie placu pod podpory obiektów, wzmacnianie podłoża pod jezdnię północną al. Solidarności i przebudowa nowego przebiegu ul. Generała Ducha i ul. Północnej wymuszą duże zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

Najpierw będą przygotowane drogi prowadzące do robót, wzmocnienie podłoża w miejscu, gdzie pojawią się przewiązki ruchu i łącznik ul. Kosmowskiej z jezdnią południową al. Solidarności. Rozbierany będzie także pas rozdziału al. Sikorskiego tuż przed samym skrzyżowaniem.

Początek utrudnień

Pierwsze utrudnienia wystąpią w momencie wykonywania nawierzchni przewiązek. Zostały one zaplanowane w pasie rozdziału al. Solidarności: na wysokości ul. Rogowskiego (jadąc od centrum) i w rejonie dawnej zatoki przystankowej w rejonie ul. Jagiellońskiej (jadąc od Warszawy). W miejscu prowadzonych robót obie jezdnie al. Solidarności zostaną zawężone o jeden pas ruchu, ten od strony pasa rozdziału. Roboty te rozpoczną się najwcześniej w poniedziałek 7 marca i potrwają około 2-3 dni.

W marcu zostanie całkowicie zamknięta ul. Generała Ducha, Północnej i północnej jezdni al. Solidarności na całym zakresie objętym przebudową.

Jak przejechać lub przejść?

1. al. Solidarności (od strony centrum)

Na wysokości węzła Poniatowskiego pojawi się ograniczenie prędkości i zawężenie jezdni z 3 do 2 pasów ruchu. Po 140m jezdnia zwężona zostanie o jednego pasa ruchu, w który będą się także włączali kierowcy zjeżdżający łącznicą z al. Smorawińskiego.

Po przejechaniu kolejnych 40m, czyli na wysokości ul. Rogowskiego ruch w kierunku Warszawy zostanie przeniesiony na jezdnię południową al. Solidarności (tą którą na co dzień kierowcy poruszają się w kierunku na Zamość), na której ruch będzie się odbywał w obu kierunkach po jednym pasie. Ponownie na jezdnię północną kierowcy wrócą przewiązką na wysokości ul. Jagiellońskiej.

2. al. Solidarności (od strony Warszawy)

Około 100m przed dawną zatoką przystankową w rejonie ul. Jagiellońskiej jezdnia zostanie zawężona z 3 do 2 pasów ruchu., a następnie do jednego. Dalej kierowcy będą poruszali się już odcinkiem Solidarności w obu kierunkach, jedną jezdnią (południową) mając do dyspozycji po jednym pasie ruchu.

3. al. Sikorskiego

Na wysokości TEZETu oznakowanie poziome wyznaczy oddzielne pasy ruchu dla: skręcających w prawo, pojazdów komunikacji miejskiej, które jako jedyne będą miały możliwość jazdy na wprost oraz dla skręcających w lewo w kierunku Warszawy. Pasy do skrętu w lewo i jazdy na wprost będą częściowo przechodziły, przez opisywany na początku, rozebrany pas rozdziału.

>>> Od marca kolejna zmiana w kursowaniu MPK. Nowe kursy!

4. ul. Generała Ducha

Ulica zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Możliwość przejazdu przez odcinek od al. Solidarności do ul. Willowej będą miały wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, które będą mogły poruszać się w obu kierunkach i mieszkańcy pojazdów z identyfikatorami*, którzy będą mieli możliwość dojazdu do swoich nieruchomości przy ul. Gen Ducha wyłącznie od strony skrzyżowania z ul. Willową i ul. Poligonową.

Pozostali mieszkańcy ulic znajdujących się między ul. Willową (od północy) a gruntową ul. Północną (od południa) wyjeżdżają i dojeżdżają do swoich nieruchomości poprzez ulicę serwisową ul. Willowej i samą ul. Willową. Włączenie na skrzyżowaniu z ul. Sławinek.

5. ul. Północna

Odcinek od ul. Kosmowskiej do ul. Generała Ducha zostanie całkowicie zamknięty. Na skrzyżowaniu ul. Kosmowskiej z ul. Północną będzie obowiązywał nakaz jazdy w lewo w ul. Północną w kierunku al. Kompozytorów Polskich. Nakaz nie będzie dotyczył tylko pojazdów komunikacji miejskiej, dla których przygotowany będzie łącznik ul. Kosmowskiej z jednią południową al. Solidarności.

6. ul. Kosmowskiej

ul. Kosmowskiej zostanie połączona z jezdnią południową al. Solidarności, tą którą na codzień kierowcy poruszają się w kierunku Zamościa. Łącznik będzie poprowadzony przez pas zieleni między ul. Północną a al. Solidarności i w pasie rozdziału al. Solidarności. Łącznikiem będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej. Będą ona miały możliwość skrętu w prawo z łącznika w al. Solidarności i jazdy dalej w kierunku al. Sikorskiego. W kierunku odwrotnym, czyli w stronę Czechowa, komunikacja miejska pojedzie tą sama trasą.

Pasy na al. Solidarności na wysokości łącznika zostaną rozdzielone na: pas dla skrętu w lewo w łącznik dla autobusów i pas do jazdy na wprost w kierunku centrum dla pozostałych pojazdów.

Utrudnienia na Sikorskiego potrwają co najmniej do końca roku

i

Autor: Materiały UM Lublin Utrudnienia na Sikorskiego potrwają co najmniej do końca roku

7. Skrzyżowanie Solidarności/Sikorskiego/Ducha

Ruchem na skrzyżowaniu będzie sterować całodobowa sygnalizacja świetlna. Ponadto, zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu. Relacją z pierwszeństwem przejazdu będzie al. Sikorskiego – al. Solidarności (w kierunku centrum) i odwrotnie.

Jadąc al. Solidarności od Warszawy jazda na wprost w kierunku centrum i w prawo w al. Sikorskiego będzie odbywała się z jednego pasa ruchu.

Podobnie, jadąc al. Solidarności od strony centrum, z jednego pasa będzie odbywał się ruch na wprost w kierunku Warszawy i w lewo w al. Sikorskiego.

Na wlocie al. Sikorskiego zostaną wydzielone oddzielne pasy: do skrętu w prawo w al. Solidarności w kierunku centrum (jego przebieg pozostaje bez zmian), do jazdy na wprost przeznaczony wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, do jazdy w lewo w al. Solidarności w kierunku Warszawy.

Od strony ul. Generała Ducha do wjazdu na skrzyżowanie będą dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej.

8. Skrzyżowanie Willowa/Poligonowa/Ducha

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zostanie wyłączona, a na samym skrzyżowaniu możliwy będzie tylko skręt z ul. Willowej w lewo w ul. Poligonową i odwrotnie, czyli z ul. Poligonowej w prawo w ul. Willową.

Wjazd w ul. Generała Ducha będzie możliwy tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej i mieszkańców z identyfikatorami*.

9. Piesi

Przejście dla pieszych przez al. Solidarności na wysokości ul. Puławskiej zostanie zlikwidowane.

Pozostanie natomiast możliwość przejścia przez al. Solidarności po przeciwnej stronie skrzyżowania, czyli po stronie ul. Jagiellońskiej, w miejscu istniejącego przejścia. Piesi przechodzić będą w poziomie jezdni, tunelem, pod powstającą estakadą.

Pozostanie także możliwość przejścia przez ul. Generała Ducha na wysokości przystanku "Sikorskiego 01". Na tej samej wysokości zostanie także zorganizowany tymczasowy przystanek dla jadących komunikacją miejską w kierunku al. Sikorskiego.

Będzie także możliwość dojścia pieszo z rejonu os. Botanik do SP nr 34 przy ul. Kosmowskiej 3. Piesi będa przechodzić wzdłuż istniejącej ul. Północnej.

Do końca roku

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przynajmniej do końca roku. W tym czasie wykonawca zamierza zrealizować: budowę ul. Północnej oraz ul. Generała Ducha wraz z drogą serwisową, betonowanie obu estakad, wykonać konstrukcję jezdni północnej al. Solidarności i kładki dla pieszych.

Tablice informacyjne

Na czas realizacji robót wyznaczone zostaną objazdy, o których informować będą tablice:

a) rondo Honorowych Krwiodawców

Na każdym z wlotów skrzyżowania zostaną ustawione tablice informujące, że do os. Botanik należy kierować się al. Warszawską, a następnie przez ul. Sławinkowską lub ul. Zbożową.

b) ul. Popiełuszki

Przed al. Sikorskiego zostanie ustawiona tablica informująca, że aby dojechać do os. Botanik należy skręcić w lewo w al. Sikorskiego i jechać w kierunku al. Warszawskiej

c) skrzyżowanie Willowa/Poligonowa/Ducha

Na skrzyżowaniu pojawią się tablice informujące, że do centrum należy kierować się ul. Poligonową i dalej do ul. Zelwerowicza.

d) skrzyżowanie Poligonowa/Zelwerowicza

Na skrzyżowaniu pojawią się tablice informujące, że jadący od obwodnicy do centrum powinni skręcić w lewo w ul. Zelwerowicza i dalej kierować się do ul. Koncertowej lub ul. Choiny.

e) skrzyżowanie Koncertowa/Zelwerowicza

Na skrzyżowaniu pojazwią się tablice informujące, że do os. Botanik należy skręcić w ul. Zelwerowicza i kierować się do ul. Poligonowej

f) skrzyżowanie Zelwerowicza/Choiny

Na skrzyżowaniu pojawią się tablice informujące, że do centrum należy skręcić w prawo w ul. Choiny. Natomiast jadący do os. Botanik powinni kierować się ul. Zelwerowicza i dalej do ul. Poligonowej

>>> Nowa ulica w Lublinie. Buduje się Biskupińska!

g) skrzyżowanie Kompozytorów Polskich/Koncertowa (rondo Kilara)

Rondo zostanie wyposażone w tablice informujące, że do os. Botanik należy kierować się ul. Koncertową do ul. Zelwerowicza i dalej do ul. Poligonowej.

h) węzeł Poniatowskiego

Na al. Solidarności pojawią się tablice informujące, że do os. Botanik należy kierować się łącznicą w górę do al. Smorawińskiego i dalej do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich.

i) skrzyżowanie Smorawińskiego/Kompozytorów Polskich

Na skrzyżowaniu pojawią się tablice informujące, że do os. Botanik należy kierować się al. Kompozytorów Polskich do ul. Koncertowej i dalej do ul. Zelwerowicza.

Cierpliwości, kierowcy

Kierowcy przejeżdżający przez skrzyżowanie powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do organizacji ruchu.  

Identyfikatory dla mieszkańców

Otrzymają je osoby, które nie mają innej możliwości wyjazdu z posesji niż na ul. Generała Ducha. Z identyfikatorami do mieszkańców dotrze sam wykonawca. Nie należy o nie wnioskować ani udawać się do biura budowy czy Zarządu Dróg i Mostów. Identyfikatory będą przypisane do konkretnych pojazdów.