Lekcja Religii

i

Autor: Marek BAZAK/East News

Jak się wypisać z religii?

Religia w szkole coraz częściej już tylko dla garstki uczniów. Jak się wypisać z lekcji religii? [WZÓR PISMA]

2022-09-06 16:46

Z roku na rok religia w szkole traci na popularności. Rodzice wypisują swoje dzieci z lekcji religii, starsi uczniowie rezygnują z niej sami. W niektórych klasach już tylko garstka uczniów chodzi na religię. Nic dziwnego, że coraz częściej internauci szukają odpowiedzi na pytanie "Jak wypisać się z religii w szkole?". Okazuje się, że wystarczy złożyć tylko jeden dokument. Zobaczcie wzór pisma o rezygnacji z lekcji religii!

Religia w szkole: jak się wypisać?

Temat lekcji religii w szkole powraca regularnie na początku roku szkolnego. Z roku na rok coraz mniej uczniów chodzi na religię. W niektórych szkołach średnich na te lekcje uczęszcza już tylko garstka. Coraz częściej na wypisanie dzieci z religii decydują się także rodzice i opiekunowie młodszych uczniów. Jak informował stołeczny ratusz, rok temu na religię w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie uczęszczało zaledwie 30 proc. uczniów (pisaliśmy o tym w materiale: Uczniowie masową rezygnują z lekcji religii. Dane są zatrważające).

Z lekcji religii w szkole bardzo łatwo można się wypisać. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo. Może to zrobić rodzic (opiekun) dziecka lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Jak się wypisać z religii? [WZÓR PISMA]

Jak powinien wyglądać dokument o rezygnacji z lekcji religii? Można posłużyć się wzorem pisma o rezygnacji z lekcji religii, który zawiera wymagane informacje, które powinny się znaleźć w takim dokumencie. Co napisać w piśmie, żeby się skutecznie wypisać z religii w szkole? Pismo o rezygnacji z lekcji religii powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę
  • nadawcę oświadczenia: dane rodziców / opiekunów lub pełnoletniego ucznia
  • odbiorcę oświadczenia: dyrektora szkoły
  • podstawę prawną: § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983)
  • treść oświadczenia, na przykład: rezygnuję z udziału w zajęciach z religii / rezygnujemy z udziału naszego dziecka w zajęciach z religii z dniem XXX
  • podpis

Wzór oświadczenia o rezygnacji z lekcji religii można także pobrać ze strony rownoscwszkole.pl.

Sonda
Czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa?
Absurdalna lekcja religii. Kościół chce leczyć homoseksualizm elektrowstrząsami! Komentery Adama Federa