Na referendum trzeba odpowiedzieć na trzy pytania

i

Autor: Rama, CC BY-SA 2.0, wikimedia.org Na referendum trzeba odpowiedzieć na trzy pytania

Referendum 2015: Jak głosować w Lublinie? [PORADNIK, SZCZEGÓŁY]

2015-09-04 11:20

Na najbliższą niedzielę, 6 września zostało zaplanowane ogólnokrajowe referendum. Swój głos będzie mógł oddać każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Sprawdź jakie pytania będą na kartach. 

Wynik referendum będzie wiążący jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50 procent osób uprawnionych do głosowania. Jeśli w referendum zagłosuje mniej osób to wynik będzie jedynie miał charakter opiniodawczy.

Jakie pytania będą na referendum?

W niedzielę każdy z głosujących otrzyma jedną kartę do głosowania formatu A4. Znajdą się na niej trzy pytania:
1) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2) Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3) Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Odpowiedzi udziela się wybierając odpowiedź „Tak” lub „Nie”. W wybranej kratce stawia się znak „X”.

Gdzie zagłosować w Lublinie?

Osoby uprawnione do udziału w referendum ogólnokrajowym przydzielone są do obwodowej komisji do spraw referendum pod względem adresu zamieszkania. W przypadku posiadania odpowiedniego zaświadczenia z urzędu można wybrać się do dowolnego lokalu wyborczego.

W Lublinie oddać swój głos można w jednej z 208 lokali. Podzielone są one na dzielnice, zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej i areszty śledcze. Są to te same okręgi jak w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Własny lokal wyborczy można sprawdzić w geoportalu Lublina wybierając „Wybory 2015”. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 6.00 do 22.00.

Przed wyjściem z domu warto sprawdzić, w którym lokalu można oddać głos

i

Autor: Geoportal Miejski Przed wyjściem z domu warto sprawdzić, w którym lokalu można oddać głos