Z wizytą u Bieczyńskiego

Najstarszy park w Lublinie ma już 187 lat! "Sas" był w Lublinie od zawsze

2024-03-30 5:20

"Sas" był w Lublinie od zawsze - mówią czasami lublinianie i... mają dużo racji, bo najstarszy park w Kozim Grodzie już niedługo obchodzić będzie...187 urodziny! Spacerując w czasie świąt po Ogrodzie Saskim warto wspomnieć o inżynierze Feliksie Bieczyńskim, który go zaprojektował i doglądał jego powstawanie.

Mało jest w historii Lublina ludzi pokroju Feliksa Bieczyńskiego,‭ ‬których praca i umiejętności zostawiły tak trwały i piękny ślad w tkance miasta.‭ ‬I można by posądzać o bezduszność i niewdzięczność urzędników,‭ ‬którzy w latach‭ ‬20-tych XX wieku postanowili nazwać jego imieniem jedynie krótką,‭ ‬ślepą uliczkę kończącą się przy ogrodzeniu Parku Saskiego.‭ ‬Ale gdyby spytać Bieczyńskiego,‭ ‬pewnie byłby z tej lokalizacji bardzo zadowolony.‭ ‬Park Saski to przecież dzieło jego życia‭… ‬Pochodzący z mazowieckiej szlachty inżynier krajobrazu‭ ‬Feliks Łodzia-Bieczyński był pomysłodawcą i projektantem Parku Saskiego,‭ ‬który powstał w‭ ‬1837‭ ‬roku na pagórkowatych terenach ówczesnej rogatki warszawskiej.‭ ‬Ba,‭ ‬był także wykonawcą‭ – ‬nie było podobno dnia,‭ ‬kiedy nie łapałby za narzędzia,‭ ‬żeby po swojemu ułożyć to czy tamto.‭ Zdarzało mu się chwytać w ręce miarę, aby dokładnie wskazać miejsce, gdzie zasadzić drzew.

To o tyle ciekawe, że Bieczyński‬ pełnił już wtedy bardzo eksponowane stanowisko inżyniera gubernialnego.‭ ‬Postanowił założyć ogród w stylu angielskim,‭ ‬wykorzystując dla lepszego efektu ukształtowanie terenu.‭ ‬Jako wielki znawca roślin chciał,‭ ‬aby Park Saski‭ (‬wtedy Park Miejski‭) ‬bogaty był nie tylko w rdzennie polskie rośliny,‭ ‬nie stronił od bardziej egzotycznych gatunków.‭

-‭ ‬Jest to zaród‭ ‬przyszłego szczęścia Lublina... -‭ ‬stwierdził w‭ ‬1845‭ ‬roku lubelski kronikarz Seweryn Sierpiński. ‭Dzisiaj, po kosztującej kilkanaście milionów złotych rewitalizacji "Saski" dalej cieszy mieszkańców miasta i gości. Jak podaje Urząd Miasta Lublin, ma ‬12,8 hektara powierzchni, ok. 2500 drzew, wiele krzewów i bylin.

‭A bohater naszej historii Bieczyński? Jego pełno było w całym mieście. Oprócz Parku Saskiego stworzył również Park Ludowy na Bronowicach‭ (‬dzisiejszy Park Bronowicki‭)‬,‭ ‬to jego pomysłem było umiejscowienie stacji kolejowej w tym miejscu,‭ ‬którym jest obecnie.‭ ‬Feliks Bieczyński jest także autorem dwóch planów Lublina‭ (‬1829‭ ‬i‭ ‬1850‭)‬.‭ Podobno także jego pomysłem było zasadzenie w‭ ‬1863‭ ‬roku na ówczesnym Placu Musztry‭ (‬Plac Litewski‭) ‬topoli czarnej,‭ ‬naszego Baobabu, który do niedawna górował nad tym miejscem.

Bieczyński,‭ ‬uczestnik Powstania Listopadowego, chciał w ten sposób przemycić żałobę po upadku Powstania Styczniowego,‭ ‬ale i pokazać,‭ ‬że duch polski nigdy nie gaśnie.‭ ‬Jakoż i pod koniec jego życia‭ (‬zmarł w‭ ‬1885‭ ‬roku‭) ‬okazałe drzewo skutecznie zasłaniało stojącą na Placu od‭ ‬1876‭ ‬roku cerkiew prawosławną,‭ ‬symbol caratu.‭

Sonda
Czy w Lublinie jest dużo zieleni?