Panele słoneczne

i

Autor: Lenunelac, CC0 Public Domain, pixabay.com Panele słoneczne

Miasto pomoże Ci uzyskać energię! Lubelska Energia Fotowoltaiczna [AUDIO]

2016-02-21 15:51

Lublin chce dopłacać mieszkańcom do montażu paneli słonecznych. Do końca lutego zainteresowani mogą składać odpowiednie wnioski.

Do programu mogą przystąpić mieszkańcy domów jednorodzinnych, zameldowani na terenie Lublina. Chętni muszą spełniać kilka warunków. - W projekcie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie gminy, które nie mają żadnych zaległości finansowych na rzecz Gminy Lublin z tytułu należności podatkowych, opłat za wywóz odpadów, opłat za pobór wody itp., a ich gospodarstwa domowe zużywają co najmniej 2 000 kWh energii elektrycznej rocznie. Złożone ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymagań formalnych i możliwości technicznych wykonania instalacji. – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Dopłata na jaką mogą zaliczyć zainteresowani wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 35% to udział własny mieszkańca. Zanim dojdzie do jakichkolwiek prac, zawierana jest umowa pomiedzy Gminą Lublin a właścicielem posesji. Umowa obejmuje deklarację o wniesieniu wkładu własnego. Na jej podstawie następuje użyczenie dachu pod budowę systemu. Instalacja, po zakończeniu montażu, przez 5 lat jest własnością Gminy Lublin. Po tym czasie nastąpi przekazanie jej właścicielowi nieruchomości. 

Posłuchaj, kto może starać się o doatacje. Materiał przygotował Adrian Wójcik, reporter Radia ESKA

Przyjmowanie ankiet trwa, jednak nie jest pewnie czy dopłaty będą przyznawane. Lublin musi uzusykać unijną datację, która pozwoli na montaż w latach 2017-2018. Jeżeli taka dotacja nie zostanie przyznana, to miast nie zwróci mieszkańcom włożonych kosztów.

Ankiety można składać w terminie 18-29 lutego lutego 2016 r w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin, ul Zana 38, pokój 319, w godz. 8:00 do 15:00 osobiście, za pośrednictwem Biur Obsługi Mieszkańców lub poczty. Ankiety dostępne są na stronie lublin.eu