Szczepionka

i

Autor: Łukasz Gągulski / Super Express Lubelska uczelnia dostępna tylko dla zaszczepionych studentów i pracowników? Rektor podjął decyzję. Zdj. ilustracyjne.

Lublin. Zajęcia tylko dla zaszczepionych studentów?! Stanowcza decyzja [AKTUALIZACJA]

2021-11-30 21:36

Do końca listopada studenci oraz pracownicy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie muszą dostarczyć certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli wejść do budynku. Taką decyzję podjął rektor uczelni prof. dr hab. Witold Kłaczewski. Ostatecznie rozporządzenie zostało złagodzone.

Aktualizacja 30 listopada. W rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2021 roku rektor Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie złagodził swoje wcześniejsze decyzje. Szczepienia będą obowiązkowe (z pewnymi wyjątkami) dla studnetów pielęgniarstwa, fizjoterapii czy kosmetologii. Studenci z kierunków medycznych (pielęgniarstwo, fizjoterapia), którzy odbywają zajęcia praktyczne i kliniczne w placówkach służby zdrowia będą musieli okazać zaświadczenie o szczepieniu albo negatywny wynik testu. Rozporządzenie dopuszcza też dwa inne rozwiązania: zaświadczenie o posiadanej odporności albo zaświadczenie że, nie mogą poddać się szczepieniu z uwagi na trwałe bądź czasowe przeciwwskazania zdrowotne.

Wcześniej informowaliśmy:

Niezaszczepieni studenci i pracownicy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie mogą mieć kłopoty. Wszystko przez decyzję rektora uczelni. Prof. dr hab. Witold Kłaczewski zdecydował, że studenci i pracownicy lubelskiej uczelni do końca listopada muszą dostarczyć certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. Jeśli tego nie zrobią, nie będą wpuszczeni do budynku.Witold Kłaczewski swoją decyzję argumentuje rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Zarządzenie weszło w życie z chwilą ogłoszenia.

W związku z zaostrzającą się falą pandemii zarządzam co następuje:

  • studenci i pracownicy Uczelni zobowiązani są podczas pobytu na wszystkich obiektach do noszenia maseczek oraz przestrzegania zalecanych zasad higieny,
  • pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjni) zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021r.,
  • studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada 2021 r.,

Po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają dopuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych". Studenci i pracownicy lubelskiej uczelni muszą się więc spieszyć, ponieważ na dostarczenie certyfikatów szczepień pozostał im raptem tydzień.

Sonda
Czy szczepienia na koronawirusa powinny być obowiązkowe?
Sprzedawali "paszporty covidowe". Zatrzymano 11 osób.