Paszport

i

Autor: fot. commons.wikimedia.org; zdjęcie w domenie publicznej: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paszport_okladka.jpg Paszport

Lublin: Jak wyrobić paszport, gdzie składać wniosek, paszport dla dziecka, opłaty [PORADNIK]

2017-05-22 10:51

Poszukujecie informacji o tym, gdzie i jak w Lublinie można wyrobić paszport? Zajrzyjcie do naszego informatora.

Gdzie wyrobić paszport w Lublinie

W Lublinie przyjmowaniem wniosków o wydanie paszportów zajmuje się lubelski urząd wojewódzki. Adres: Ul. Północna (budynek Komendy Miejskiej Policji).

Oprócz tego działają też wydziały zamiejscowe:

 • Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 (budynek starostwa)
 • Chełm, Plac Niepodległości 1 (budynek starostwa)
 • Zamość, ul. Partyzantów 3 (budynek starostwa)
 • Puławy, Al. Królewska 19 (budynek starostwa)
 • Kraśnik, ul. Niepodległości 20 (budynek starostwa)

Poza tym wniosek o wydanie dokumentu można złożyć we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania.

Jak złożyć wniosek o paszport?

Wniosek o wydanie paszportu nie jest dostępny do wydrukowania w internecie. Można go wypełnić na miejscu. Wygląda tak:

Wzór wniosku paszportowego

i

Autor: fot. Lubelski Urząd Wojewódzki - www.lublin.uw.gov.pl Wzór wniosku paszportowego
Wzór wniosku paszportowego

i

Autor: fot. Lubelski Urząd Wojewódzki - www.lublin.uw.gov.pl Wzór wniosku paszportowego

Wniosek o wydanie paszportu musimy złożyć osobiście. Są jednak wyjątki:

 • wniosek o wydanie dokumentu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgoda drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna, poświadczona za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza;
 • wniosek o wydanie paszportu osobie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Dodatkowo dziecko w wieku powyżej 5 lat i osoba ubezwłasnowolniona muszą być obecne osobiście przy składaniu dla niej wniosku o wydanie paszportu

Paszport dla dziecka

W przypadku dziecka wniosek wypełnia jedno z rodziców lub opiekun prawny. Do wniosku trzeba dołączyć kolorową fotografię dziecka o wymiarach 35 x 45 mm (patrz zasady poniżej). W przypadku dzieci do 13. roku życia opłaty wynoszą:

 • 30 zł lub 60 zł w razie braku dokumentu uprawniającego do ulgi
 • 15 zł jeżeli posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny

Jakie dokumenty do wyrobienia paszportu

 • Wniosek musi być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami
 • Do wniosku dołączamy kolorową fotografię paszportową o wymiarach 35 x 45 mm (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy), twarz w pozycji frontalnej ma zajmować 70-80 proc. fotografii; możliwe są wyjątki jeśli chodzi o okulary dla osób z wadami wzroku lub nakryciami głowy zgodnymi z wyznaniem
 • Odpis z aktu małżeństwa (przy ubieganiu się o dokument po zmianie nazwiska)
 • Ważny dokument paszportowy lub dowód osobisty (do potwierdzenia tożsamości)
 • Dokument uprawniający do skorzystania z ewentualnej ulgi (np. legitymacja studenta)
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej

Opłaty za wydanie paszportu

W przypadku osób pełnoletnich podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Dostępne są ulgi.

Ile trzeba czekać na paszport?

Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku (do 2 miesięcy w przypadku bardziej skomplikowanych spraw).

Sprawdź, czy paszport jest gotowy

Dostępna jest specjalna strona obywatel.gov.pl, na której po wpisaniu numeru sprawy możemy dowiedzieć się, czy nasz paszport jest już gotowy do odebrania.