Lublin: Dodatek osłonowy. Ostatnie dni na złożenie wniosku! Jak dostać pieniądze?

i

Autor: zdj. ilustracyjne: Pixabay/ri Lublin: Dodatek osłonowy. Ostatnie dni na złożenie wniosku! Jak dostać pieniądze?

Od 400 do prawie 1500 zł

Lublin: Dodatek osłonowy. Ostatnie dni na złożenie wniosku! Jak dostać pieniądze?

2022-10-27 12:41

Ostatnia chwila na złożenie wniosku o dodatek osłonowy! Świadczenie przysługuje bardzo wielu osobom – niezależnie od miejsca zamieszkania. Jest tylko kilka warunków. Wnioski i dokumenty można składać tylko do końca października! Jak dostać dodatek osłonowy w Lublinie? Zobacz terminy, adresy i wszystkie niezbędne szczegóły.

Dodatek osłonowy. Tylko do końca października mieszkańcy Lublina i innych miejscowości mogą składać wnioski o dodatek osłonowy. To tzw. 400 złotych dopłaty, które ma zrównoważyć rosnące koszty energii i ciepła. Tak naprawdę kwota dodatku osłonowego może być jednak znacznie wyższa i w niektórych przypadkach sięgać niemal 1500 złotych.

Dodatek osłonowy w Lublinie. Do kiedy nabór wniosków?

Niezależnie od tego, o jaką kwotę wsparcia wnioskujemy, dokumenty można składać tylko do końca października 2022 roku. Wiele osób już to zrobiło, bo wnioski można było składać od wiosny, a wówczas wypłata pieniędzy była szybsza. Ci, którzy jeszcze nie zawnioskowali o dodatek osłonowy – mogą to zrobić do końca października.

Dodatek osłonowy to przyznana ustawowo forma wsparcia, będąca odpowiedzią na problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Osoby, którym na mocy obowiązujących przepisów przysługuje prawo do dodatku, mogą składać wnioski do końca października. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania, a szansa na jego otrzymanie – od kryterium dochodowego. Aktualnie w Lublinie wpłynęło 24 980 wniosków, z czego większość z nich – na kwotę ponad 12 mln zł – już rozpatrzono.

Dodatek osłonowy. Ile można dostać? 400 zł lub więcej

Jak przypominają urzędnicy lubelskiego Ratusza: wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400 zł,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 zł.

W przypadku gospodarstw, stosujących jako źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – kwota dodatku jest zwiększona i wynosi rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 500 zł,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 750 zł,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1 062,50 zł,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 437,50 zł.

Dodatek osłonowy na ogrzewanie. Warunki i wymagania

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która zrobi to jako pierwsza. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy Lublin. Gdzie i jak złożyć wniosek?

W Lublinie wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców (adresy poniżej) lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin:

 • ul. Wieniawska 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12a
 • ul. Wolska 11.

Ustawa przyznająca dodatek osłonowy weszła w życie na początku stycznia tego roku. Zgodnie z jej zapisami wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia 2022, otrzymują środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast ci, którzy złożyli lub złożą wnioski od 1 lutego do 31 października otrzymali albo otrzymają dodatek osłonowy w postaci jednorazowej wypłaty w terminie do 2 grudnia.

Podstawę wyliczenia dodatku osłonowego w przypadku osób, które złożyły dokumenty do 31 lipca 2022 r., stanowił dochód osiągnięty w roku 2020, natomiast w przypadku wnioskodawców składających wnioski od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 r. stanowi dochód za rok 2021.

Sonda
Będziecie oszczędzać na ogrzewaniu w czasie nadchodzącej zimy?
Anna Moskwa o dostępności węgla w UE. "Jesteśmy w kryzysie"