Uniwersytet zbiera fundusze na budowę pomnika

i

Autor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Uniwersytet zbiera fundusze na budowę pomnika

KUL chce budować pomnik założyciela. Mieszkańcy zachwyceni [WIDEO]

2016-02-25 14:17

Bo zainicjował życie studenckie w Lublinie i był dobrym człowiekiem. KUL zbiera fundusze na budowę.  

Dla pomysłodawcy i pierwszego rektora – KUL chce wybudować pomnik ks. Idziego Radziszewskiego. Idea ks. Radziszewskiego zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny dla powstawania kolejnych uczelni.

- Był bardzo otwartym człowiekiem, który potrafi nawiązywać kontakty z ludźmi z różnymi poglądami – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik uczelni. - Cieszył się ogromnym szacunkiem młodzieży, wspierał ich w potrzebach duchowych i materialnych. Był bardzo przez nich lubiany – dodaje.

Wniosek wzniesienia pomnika został złożony przez Rektora KUL na ręce Piotra Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Miasta Lublin w grudniu. W styczniu projekt został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności ze Statutem Miasta.

Pomnik z poparciem

Idea budowy monumentu założyciela KUL spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Lublina - pod listą poparcia podpisało się ok. 1500 osób. Inicjatywę wsparły również lubelskie uczelnie: UMCS, UP i Politechnika. Poparcia inicjatywie udzieliły także lokalne instytucje: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział PAN w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie, NSZZ "Solidarność" KUL. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wdzięczna i serdecznie dziękuje za te cenne gesty wsparcia.

Inicjatywę można wspomóc materialnie. Uczelnia liczy na wsparcie finansowe.
59 1240 5497 1111 0010 6579 1416
z dopiskiem Budowa Pomnika I. Radziszewskiego
BANK PKO S.A.