Jaszczów: Stary młyn do rozbiórki. Gmina szuka spadkobierców [ZDJĘCIA]

2016-02-29 11:19

Budynek stwarza niebezpieczeństwo. Gmina składa wniosek o rozbiórkę i szuka właścicieli.  

Wstępna decyzja już zapadła. Gmina zamierza wystąpić do Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji na rozbiórkę młyna.

Dlaczego zostanie rozebrany?

Młyn grozi zawaleniem. Istnieje zagrożenie życia i i zdrowia dla osób przebywających na terenie działki, na której jest usytuowany budynek.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Łęcznej działką włada Gmina Milejów. Jest to działka nr 91/17 położona w miejscowości Jaszczów.

Poszukiwania właścicieli

Gmina Milejów w związku z planowana rozbiórką prosi o zgłaszanie się osób mających ewentualne roszczenia do przedmiotowej zabudowanej nieruchomości. Czas na zgłoszenie się do Urzędu to 31 marca 2016r.