Zieleń miejska w Koninie

i

Autor: pixabay.com

wybory samorządowe

Wybory samorządowe 2024. Co jest w programach o zieleni miejskiej?

2024-03-27 9:10

Wsparcie dla ogrodów społecznych zapowiedział we wtorek prezydent Lublina Krzysztof Żuk, który ubiega się o reelekcję. Kandydaci i kandydatki Lewicy do sejmiku województwa chcą przywrócenia rzek naturze, a politycy i polityczki PSL – rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Obok coraz bardziej popularnych ogrodów działkowych w Polsce rozwija się ruch miejskiego ogrodnictwa wspólnotowego. Mieszkanki i mieszkańcy Lublina również są zainteresowani tym pomysłem, na co wskazywali podczas spacerów „Plany dla Dzielnic”. Dlatego chcemy umożliwić im zakładanie własnych ogrodów społecznych i wspólnie z nimi stworzyć ich koncepcję – powiedział prezydent Żuk.

Rozwijając ten pomysł, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin Piotr Choroś wyjaśnił, że chodzi o system wspierania mieszkańców i mieszkanek, którzy zdecydują się wziąć pod opiekę teren zielony pod uprawę warzyw, owoców lub ziół. Projekt będzie konsultowany przez miesiąc, jego regulamin zostanie przygotowany przed weekendem majowym, a pierwsze dwa próbne ogrody powstaną w tym roku.

Żuk potwierdził, że miasto uzyskało 7 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na rewitalizację zabytkowego Parku Bronowickiego. Jak poinformował, do inwestycji obejmującej m.in. wymianę chodników, ogrodzenia, nowe nasadzenia i zakup ławek ratusz dołoży 7 mln zł. Prace mają zostać ukończone w przyszłym roku.

Żuk w wyborach na prezydenta Lublina startuje z własnego komitetu z poparciem: PO, PSL, Polski 2050, Nowej Lewicy i Wspólnego Lublina.

Liderka Lewicy w wyborach do sejmiku województwa Magdalena Długosz podczas swojej konferencji z rezerwą odniosła się do działań prezydenta w zakresie zieleni miejskiej.

Te zapowiedzi traktujemy jako kolejne działania pozorne, które znamy już z historii prezydentury Krzysztofa Żuka i niestety nie spodziewamy się po nich konkretnych efektów – powiedziała. Krytycznie oceniła wpływ na środowisko zapowiadanej przez prezydenta budowy wielofunkcyjnej hali sportowej i zmiany w planie zagospodarowania umożliwiające częściową zabudowę Górek Czechowskich.

Doświadczenie tych trzech kadencji (prezydenta Krzysztofa Żuka) pokazuje, że wiele razy protestowaliśmy w obronie zieleni po tym, jak w konsultacjach społecznych czy w procesie planistycznym uwagi strony społecznej nie zostały uwzględnione – stwierdził Szymon Furmaniak, kandydat Lewicy do sejmiku w okręgu lubelskim.

Kandydaci i kandydatki Lewicy zapowiedzieli starania, żeby dostęp mieszkańców i mieszkanek Lublina do zieleni poprawiał się. Zadeklarowali także ochronę przyrody w regionie, renaturyzację rzek, dbałość o parki narodowe i krajobrazowe oraz walkę z betonozą w miastach.

Wicewojewoda lubelski i kandydat do rady powiatu kraśnickiego Andrzej Maj podczas konferencji PSL zapowiedział dofinansowanie projektów dotyczących termomodernizacji i rozwoju paneli fotowoltaicznych w samorządach.

Jesteśmy orędownikami odnawialnych źródeł energii, czyli wiatraków i farm fotowoltaicznych – podkreślił.

W konferencji PSL uczestniczyli także kandydaci i kandydatki do sejmiku województwa: Hanna Czerska, Marek Kopeć, prof. Tomasz Saran i Andrzej Romańczuk. Mówiąc o najważniejszych punktach swojego programu wyborczego, wymienili m.in. stworzenie biur rozwoju biznesu i samorządowych hubów technologicznych, wzmocnienie agencji rządowych wspierających przedsiębiorstwa, przyspieszenie rozwoju gmin wiejskich, uruchomienie programu wsparcia budowy węzłów przesiadkowych, rozwój połączeń autobusowych i kolejowych, zwiększenie dofinansowania komunikacji, ograniczenie kolejek w służbie zdrowia, rozwijanie programów profilaktycznych, zwiększenie dostępności do specjalistów i specjalistek z zakresu psychologii, psychiatrii, opieki ginekologicznej i położniczej, wsparcie seniorów i seniorek, przebudowę lub budowę nowych targowisk, promowanie żywności z Lubelszczyzny i scalanie gruntów rolnych.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura ma się odbyć dwa tygodnie później.

Zobacz zdjęcia: Ogromna inwestycja w woj. lubelskim. Na lotnisku w Świdniku powstanie baza śmigłowców

Jare Gody w Lublinie. Pożegnali zimę słowiańskim topieniem marzanny