Teresa Misiuk czeka na wygrała konkurs na kuratora

i

Autor: fanpage NSZZ Solidarność Lublin Teresa Misiuk czeka na wygrała konkurs na kuratora

Teresa Misiuk nowym kuratorem oświaty? Zyskała rekomendację

2016-02-20 9:19

Wybrana z czterech kandydatów. Trzy kandydatki nie spełniły wymogów formalnych.

Komisja powołana przez wojewodę wybrała kandydata na stanowisko Lubelskiego Kuratora Oświaty. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły cztery oferty. W pierwszym etapie postępowania komisja odrzuciła trzy oferty, które nie spełniały wymogów formalnych, jak np. niepoświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem . Do drugiego etapu, jakim była rozmowa kwalifikacyjna, przeszła jedna kandydatka.

- W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Lubelskiego Kuratora Oświaty została zarekomendowana Teresa Misiuk – informuje Magdalena Przytuła z Zespołu Prezydialnego LUW. Do konkursu stanęły także: Ewa Zdybała, Dorota Kutnik i Violetta Robaczewska, która nie przyszła na piątkowe przesłuchanie konkursowe.

Teresa Misiuk jest przewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Planuje reorganizację wydziałów kuratorium oraz realizację zmian ustawowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, kuratora powołuje minister. Na razie funkcję sprawuje Krzysztof Babisz, kuratorem jest od 2008 roku. Obecnie przebywa na urlopie.