Możecie zostać współczesnym ułanem i patrolować Roztocze i Zalew

i

Autor: Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Możecie zostać współczesnym ułanem i patrolować Roztocze i Zalew

Roztocze: Patrole konne Parku Narodowego i Zalewu Zemborzyckiego [NABÓR, TERMINY]

2016-03-06 9:00

Współczesny ułan do patroli parku i zalewu. Będą na koniach chronić przyrody i porządku. Teraz możesz zostać jednym z nich. 

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody patrolować będzie teren Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz okolice Zalewu Zamborzyckiego. To organizacja wolontariacka z ponad 30-letnią tradycją.

Kandydaci poznają historię 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich, znajomość rzędu jeździeckiego i kawaleryjskiego oraz uzbrojenie polskiej kawalerii w 20. leciu miedzywojennym, historię, struktury i cele Stowarzyszenia oraz wiedzę o przyrodzie Polski, topografię, florę i faunę Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz zasad żywienia i weterynarii koni.

Kto może zostać strażnikiem konnym?

Wystarczy być mężczyzną, posiadać status studenta oraz pasjonować się historią Polski, przyrodą i końmi. Wystarczy pasja, umiejętności uczestnicy zdobędą podczas szkoleń.

Nabór do straży

Szkolenie teoretyczne i praktyka, czyli praca z koniem czeka na tych, którzy nie potrafią jeździć. Nauczą się współpracować z koniem, zajmować nim oraz posiądą wiedzę praktyczną, czyli jak karmić, jak przewidywać zachowania oraz dowiedzą się m.in. dlaczego koń rży.

Ci, którzy potrafią jeździć konno mogą już teraz skontaktować się z Komendantem RKSOP Hubertem Piosiem 514 279 150.

Terminy szkoleń:

07.03.2016 - KUL JPII
08.03.2016 - UMCS wydział Prawa
09.03.2016 - UP Weterynaria
10.03.2016 - Politechnika (wydział Zarządzania)
11.03.2016 – UM Collegium Anatomicum

14.03.2016 - UP Agro II
15.03.2016 - Biblioteka Główna UMCS
16.03.2016 - KUL Collegium Iuridicum
17.03.2016 - UM Colleguim Universum
18.03.2016 - UMCS Wydział Humanistyczny