quiz z wiedzy ogólnej

i

Autor: shutterstock

podołasz?

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za inteligenta? Zdobądź choć 6/10

2024-02-13 14:20

Zacznij dobrze nowy tydzień od porządnego wytężenia szarych komórek. Zmierz się z naszym testem z wiedzy ogólnej, w którym będziesz musiał błysnąć posiadaniem informacji z wszelkich dziedzin. Pytania są na tyle niełatwe, że już sześć prawidłowych odpowiedzi uznamy za wynik godny szacunku.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za inteligenta? Zdobądź choć 6/10

Pytanie 1 z 10
Zarzuca się Lechowi Wałęsie, że w pewnym okresie swojego życia był tajnym współpracownikiem SB. Jakim pseudonimem miał się posługiwać?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.