Przejście rowerowe w Dołhobyczowie będzie działać dalej

i

Autor: CCO Public Domain, Pexels.com Przejście rowerowe w Dołhobyczowie będzie działać dalej

Przejście graniczne dla rowerów działa dalej. To szansa rozwoju dla miejscowości przygranicznych

2015-12-31 12:19

Działało przez pół roku i spowodowało rozwój miejscowości przygranicznych. Teraz przejście będzie działać dalej. Jest już zgoda.

- Zabiegałem o kontynuację tego pilotażu, ponieważ taka była wola mieszkańców i samorządów – wyjaśnia Przemysław Czarnek, wojewoda lubelskie. - Takie przedsięwzięcie to szansa na ożywienie kontaktów między mieszkańcami przygranicznych terenów, powstają placówki handlowe, wypożyczalnie rowerów, a organy samorządowe i rządowe Ukrainy planują rozbudowę infrastruktury drogowej.

Od 1992 dzięki umowie podpisanej między rządami Polski i Ukrainy w Dołhobyczowie można przekraczać granicę środkami transportu lub pieszo. Od czerwca 2015 roku otwarto przejście dla międzynarodowego, całodobowego ruchu osobowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz autobusami. Od lipca 2015 otwarto dodatkowo ruch pieszy .

Przejście Dołhobyczów- Uhrynów działało przez pół roku w ramach pilotażu. Na ten cel tymczasowo zaadaptowano terminal odpraw autokarów.

W kolejnych miesiącach od lipca podnosiła się liczba podróżnych. Do Rzeczypospolitej Polski odprawionych zostało ponad 30 tysięcy osób. W kierunku Ukrainy podróżowało ponad 12 tysięcy osób.