Matura 2021. Co będzie na maturze z angielskiego? To musisz wiedzieć! Angielski 2021

Matura 2021. Co będzie na maturze z angielskiego? To musisz wiedzieć! Matura z j. angielskiego 2021
Autor: Pixabay/F1Digitals Matura 2021. Co będzie na maturze z angielskiego? To musisz wiedzieć! Matura z j. angielskiego 2021

Matura 2021 coraz bliżej. Co będzie na maturze z języka angielskiego? To musisz wiedzieć! Sprawdź listę wymagań z podstawy programowej na egzamin maturalny z języka angielskiego 2021. Jakie czasy warto powtórzyć? Jakie formy pisemne mogą pojawić się na maturze z angielskiego? Czego koniecznie musisz się jeszcze nauczyć? To nie przecieki ani przewidywania, a prawdziwe maturalne pewniaki! Te zagadnienia musisz poznać, by zdać maturę 2021 z języka angielskiego na 100 procent. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie: „Co będzie na maturze z angielskiego” to tu znajdziesz dokładną odpowiedź. Pamiętaj! Matura 2021 rusza 4 maja. Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 6 maja 2021 o godz. 9.00. Co będzie na maturze z angielskiego? To musisz wiedzieć! Sprawdź listę wymagań programowych CKE na maturę z języka angielskiego w roku 2021.

Matura 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym już 6 maja, w czwartek, o godz. 9.00. Co będzie na maturze z angielskiego? Jakich zadań można się spodziewać? To musisz wiedzieć. Sprawdź listę wymagań! Jakie czasy i słowa trzeba znać? Matura z języka angielskiego 2021 to dla wielu osób prawdziwe wyzwanie. Jak dobrze przygotować się do egzaminu? Co jeszcze powtórzyć przed 6 maja? Sprawdź, co będzie na angielskim! To nie przecieki ani przewidywania, ale maturalne pewniaki – wynikające z podstawy programowej i listy wymagań opracowanych przez ministerstwo i Centralną Komisję Egzaminacyjną. Poniżej publikujemy też arkusze z egzaminów maturalnych z języka angielskiego, w tym z matury próbnej 2021. Sprawdź swoją wiedzę!

Matura 2021 rusza już 4 maja. Na początek tradycyjnie język polski, później matematyka, a w czwartek, 6 maja, maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Początek o godz. 9.00. Co będzie na maturze z angielskiego? To musisz wiedzieć! Matura z j. angielskiego 2021 będzie prosta, jeśli powtórzysz te czasy, słówka i zagadnienia. Ich listę publikujemy poniżej.

Spis treści

 1. Zobacz arkusze i zadania z matury próbnej 2021 z j. angielskiego!
 2. Matura 2021. Co będzie na maturze z angielskiego?
 3. Matura 2021 z angielskiego. Jakie czasy trzeba znać?
 4. Matura 2021 z języka angielskiego. Wymagania dla maturzystów
 5. Matura z angielskiego 2021. Wypracowanie, list, formy pisemne

Zobacz arkusze i zadania z matury próbnej 2021 z j. angielskiego!

Matura 2021. Co będzie na maturze z angielskiego?

Co będzie na maturze 2021 z języka angielskiego? Jakie tematy z gramatyki warto powtórzyć? Jakie czasy i czasowniki musimy zdać, by zaliczyć maturę z angielskiego? Znamy odpowiedź na te pytania. To nie są przecieki ani typowania dotyczące matury 2021, a wymagania zatwierdzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na jej podstawie powstały tegoroczne arkusze z zadaniami i pytania na maturę z języka angielskiego 2021.

Matura 2021 z angielskiego. Jakie czasy trzeba znać?

Jakie czasy gramatyczne trzeba znać na maturze 2021 z języka angielskiego na poziomie podstawowym? Oto cała lista czasów z angielskiego wraz z przykładami.

Present Simple, np. I am from Sweden.The shop is closed on Sundays. I do the shopping here every morning. Their plane lands at 7 p.m. The sun sets in the west. I have a new car. I will call you when the meeting starts.

Present Continuous, np. I’m writing an important email. We’re staying in the Rocamar Hotel. I’m getting tired. My parents are leaving on holiday tomorrow. I’m having lunch at the moment.

Present Perfect, np. We have just had dinner. I have been here since Monday. It’s the first time I have tried a passion fruit.The show has already finished.

Past Simple, np. We were a little worried about you. I bought this car yesterday. When she was younger, she was really shy. We went for a walk and then we had dinner in a restaurant.

Past Continuous, np. Yesterday at 5 p.m. I was swimming in the ocean. When we arrived, most of the guests were dancing.

Past Perfect, np. The train had left before we reached the station. I felt I had been there before.

Future Simple, np. We will go on a trip next weekend. I hope it won’t rain tomorrow. I will take this bag, it’s great! When will I see you again? Will you help me? We will get up when we want.

Matura 2021 z języka angielskiego. Wymagania dla maturzystów

Jakie zagadnienia warto powtórzyć przed maturą z języka angielskiego 2021? Jakie konstrukcje czasownikowe mogą pojawić się w tekstach i zadaniach na egzaminie? Zobacz listę poniżej!

Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps.

Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have.

Czasowniki modalne i półmodalne:

 • can, np. I can draw very well. You can go without me if you want. Can you help me with the luggage, please? I can’t hear you.
 • could, np. I could read when I was six. I’m sorry but I couldn’t help you yesterday. Could you sing this song for us, please?
 • may, np. May I sit here? My mother may still be at work. You may stay longer if you want.
 • might, np. They might be a little late. Don’t touch it, you might break it.
 • must; have to, np. It must be cold outside. I must do this exercise for tomorrow. You mustn’t smoke in here. We have to make the beds every morning. You didn’t have to help them.
 • will, np. I will study harder this year. Will you do something for me, please? I promise I won’t do that again.
 • shall, np. Shall we go to the seaside this weekend? Shall I help you? What shall we do?
 • would, np. It would be a good idea. Would you like some tea? I wouldn’t like to be in his place.
 • should; ought to, np. We should finish the project this week. I ought to be home by 10 p.m. You shouldn’t play with matches.
 • need; need to, np. You needn’t worry about it. You don’t need to go there.
 • used to, np. We used to go to the seaside every weekend when I was a child.

Konstrukcje czasownikowe:

 • going to, np. It’s going to rain. What are you going to do about it?
 • be able to, np. Will you be able to do it tomorrow?
 • would like to, np. What would you like to order?

Czasowniki regularne i nieregularne, np. listen-listened-listened; go-went-gone.

Imiesłów czynny i bierny, np. writing, written.

Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. What are you looking for? Turn the radio down, please. My friend came up with a great idea.

Pełną listę zagadnień gramatycznych z podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych na maturę z angielskiego 2021 można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura z angielskiego 2021. Wypracowanie, list, formy pisemne

Oprócz listy zagadnień z zakresu gramatyki języka angielskiego, jakie musimy znać na maturę 2021, warto zapoznać się też z listą wymagań dotyczących tworzenia i interpretacji tekstów. Każdy egzamin maturalny w części humanistycznej, także z języka angielskiego, kończy się dłuższym tekstem, który musimy napisać według wytycznych. Jakiego listu lub wypracowania możemy spodziewać się na maturze 2021 z języka angielskiego?

Wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na maturę 2021 z angielskiego są w tym zakresie jasne. Poniżej znajdziesz wytyczne, na podstawie których przygotowano tegoroczny egzamin maturalny z języka angielskiego.

Zdający tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, list prywatny): 1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je; 3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 6) przedstawia opinie innych osób; 7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 9) opisuje doświadczenia swoje i innych; 10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 11) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze; 12) w podstawowym zakresie stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Zdający reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, list prywatny) w typowych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 3) prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy spędzania czasu); 4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się i sprzeciwia; 7) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 8) prosi o radę i udziela rady; 9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

Dariusz Kulma zdradza pewniaki na maturze 2021 z matematyki. Zobacz, jak policzyć te zadania!
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE