Niepełnosprawni lublinianie będą mogli realizować swoje pasje

i

Autor: By 北京老佟 CC BY 2.5 cn creativecommons.org, Wikimedia Commons Niepełnosprawni lublinianie będą mogli realizować swoje pasje

Lublin - miasto bez barier. Niepełnosprawni dostaną nowe ulgi

2015-06-15 17:49

Pomagają przy codziennych obowiązkach oraz realizacji pasji- opiekunowie osób niepełnosprawnych. Miasto planuje wprowadzić nowe udogodnienia dla niepełnosprawnych.  

Stanowią pomoc przy robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań. Asystent osoby niepełnosprawnej towarzyszy i wspiera w wykonywaniu codziennych czynności, których nie można wykonać samodzielnie.

Dotychczasowy program prac asystentów w Lublinie pokazał ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Takie osoby poza wsparciem w przemieszczaniu się po mieście dają również pomoc w uzyskiwaniu świadczeń dostępnych dla niepełnosprawnych w naszym mieście.

- W tym roku nowością jest możliwość zabezpieczenia usług asystenta dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. - Działania asystenta będą się koncentrowały na pomocy dzieciom w przemieszczaniu się do miejsc terapii i rehabilitacji, czy też zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych.

Tegoroczna edycja programu przewiduje realizację 6 595 godzin usług. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta wzrosła o blisko 50%. Kwota przewidziana na projekt w 2015 roku to 116 tysięcy złotych.

Dodatkową pomocą dla niepełnosprawnych lublinian może być wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską MPK. Projekt Uchwały Rady Miasta został już przygotowany, teraz czeka na przegłosowanie. Na ulgę mogą liczyć niepełnosprawne dzieci i młodzież do 16 roku życia (z legitymacją lub orzeczeniem) oraz młodzież od 16 do 26 roku życia przy przejazdach z domu do szkół, ośrodków terapii, rehabilitacji czy wsparcia oraz terapii zajęciowej.

Przejazdy będą możliwe za okazaniem legitymacji szkolnej z zaświadczeniem wystawionym przez placówkę zarejestrowaną z Zarządzie Transportu Miejskiego.