Lubelskie jest najbiedniejsze w całej Unii Europejskiej

i

Autor: Autosanh9, CC, wikipedia.org Lubelskie jest najbiedniejsze w całej Unii Europejskiej

Lubelskie jest najbiedniejszym regionem w Unii Europejskiej!

2017-04-08 12:18

Według danych Eurostatu cztery województwa wschodniej Polski znalazło się w niechlubnej dziewiętnastce najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej. Najgorzej jest na Lubelszczyźnie!

W Polsce mniejszy dochód PKB na mieszkańca jest w województwie lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim i podlaskim. Lubelski Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca jest na poziomie 47 proc. średniej Europejskiej.

Według danych Eurostatu, najbogatszy region w Polsce to województwo mazowieckie z wynikiem 109 proc. średniej unijnej. Na drugim miejscu plasuje się województwo dolnośląskie, gdzie wskaźnik wyniósł 76 proc. Kolejne pozycje zajmują województwa: wielkopolskie (75 proc.) oraz śląskie (71 proc.). W czołówce najbogatszych regionów znalazły się ponadto: Luksemburg (264 proc.), Hamburg (206 proc.), Bruksela (205 proc.) oraz Bratysława (188 proc.).

Wśród 19 najbiedniejszych obszarów, w których PKB na mieszkańca był poniżej połowy średniej unijnej, pięć znajduje się w Bułgarii, po cztery na Węgrzech i w Polsce, trzy w Rumunii, natomiast dwa w Grecji.

Europejski urząd statystyczny publikuje dane z ponadrocznym opóźnieniem, dlatego najnowsze zestawienie dotyczy 2015 roku.