Litewski ogrodzony! Nowa organizacja ruchu wokół placu [ETAPY, AUDIO]

2016-04-07 12:07

Zmienia się Lublin, zmienia się też jego serce. Ruszyła przebudowa Placu Litewskiego. Teren będzie ogrodzony.  

Płot stanie wzdłuż każdej ulic otaczającej Plac Litewski, zaś wejście do budynków UMCS będzie znajdowało się od strony ulicy Radziwiłłowskiej. Utrudnienia będą nie tylko dla pieszych, ale również na drogach wokół Placu, już niedługo inaczej pojedziemy komunikacją miejską.

Obaw mieszkańców jest wiele

- Obawiam się, że trochę będą utrudnienia w ruchu, no i zamykają mi główne wejście do uczelni, ale to wszystko w porządku. To może się przełożyć, że dużo studentów, którzy muszą dojechać, a wiadomo, że rano są korki będą się spóźniać – mówi Kuba Radke, student psychologi UMCS.

Na czas remontu mieszkańców wspiera perspektywa nowej jakości po remoncie. - Będzie przyjemnie wyjść przed budynek i spojrzeć na te nowe fontanny, wydaje się że dobre będą te efekty – mówi jedna z mieszkanek Lublina. Kierowcy nie są już tak bardzo szczęśliwi. - Piękna rzecz będzie, ale jako kierowca żal mi tych parkingów, ale jako ten, który siedzi na ławce to wspaniały pomysł – mówi jeden z taksówkarzy stacjonujących przy Placu Litewskim.

- Widziałem projekt tego nowego Placu Litewskiego i moim zdaniem nie będzie on pasował do otoczenia. To miasto w Lublinie jest w takim charakterystycznym stylu, ale na pewno nie nowoczesnym – mówi Olaf, student dziennikarstwa.

Posłuchaj nadziei i obaw mieszkańców w związku z remontem Placu. Z lublinianami rozmawiała nasza reporterka, Edyta Jagieła.

I etap od 07.04.2016 r. do 30.03.2017 r. teren będzie ogrodzony:
- od strony zachodniej – po linii chodnika równolegle do linii ulicy 3 Maja (chodnik pozostaje jako przejście wraz z funkcjonującym przystankiem w kierunku Dolna 3 Maja); 
- od strony północnej – zamknięcie obszaru po linii fasad Wydziału Pedagogiki i Wydziału Nauk Politycznych UMCS (Plac Litewski 3 i 5); zamknięcie czasowe dla ruchu terenu trawnika pomiędzy w/w budynkami; zamknięcie dla ruchu parkingu przy budynku nauk Politycznych UMCS ( teren od strony budynku LTN); 
- od strony wschodniej – wyłączona z ruchu ulica Plac Litewski wzdłuż hotelu Europa; ogrodzenie placu budowy z zajęciem ulicy po stronie chodnika równolegle do fasady hotelu; chodnik pozostaje jako czasowe przejście dla mieszkańców; 


- od strony południowej ogrodzenie placu równolegle do ulicy Krakowskie Przedmieście pozostawiając jako przejście chodnik; 
- wyłączona z ruchu pozostaje ulica Plac Litewski na całej swojej długości - od wjazdu ze skrzyżowania ulic Radziwiłłowska/ 3 Maja do wyjazdu ulica Krakowskie Przedmieście; 
- dojścia do budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS zorganizowane zostają od strony ulicy Radziwiłłowskiej; 
- z dniem rozpoczęcia robót w strefie Nr I zamknięte zostaną parkingi przy budynkach UMCS, przy budynku hotelu Europa (po obu stronach ulicy Plac Litewski) oraz miejsce postojowe taksówek przy hotelu Europa; 
Robotom tym będą już towarzyszyły ograniczenia w ruchu pojazdów (dotyczące dojazdu do posesji wokół placu przez teren budowy); 

Zasady ruchu dla pieszych: 
- przejście piesze od ulicy Radziwiłłowskiej chodnikiem wzdłuż budynku Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i chodnikiem wzdłuż fasady hotelu Europa do ulicy Krakowskie Przedmieście (wyjście naprzeciwko Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła); 
- przejście chodnikiem wzdłuż budynków UMCS po stronie ulicy Radziwiłłowskiej; nieczynne przejście chodnikiem wzdłuż budynków Pedagogiki i Nauk Politycznych UMCS od strony Placu Litewskiego; 
- przejście chodnikiem wzdłuż ulicy Krakowskie Przedmieście (od skrzyżowania ulic 3 Maja / Kołłątaja / Krakowskie Przedmieście do pasażu Krakowskie Przedmieście) po stronie Placu Litewskiego (chodnik szerokości 3,0 m); 
- przejście chodnikiem wzdłuż ulicy 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Kołłątaja do ulicy Radziwiłłowskiej (po czynnym obecnie chodniku); 


II etap od 04.05.2016 r. do 31.12.2016 r. zmiany organizacji ruchu samochodowego i pieszego dotyczyły przy Placu Mieczysława Krąpca:
Teren zostanie ograniczony przez montaż ogrodzenia budowy na obszarze Placu Krąpca wyznaczonego liniami: 
- ograniczenie ogrodzeniem pełnym Placu Krąpca na granicy z chodnikiem od strony ulicy Radziwiłłowskiej i St. Staszica; 
- zamknięcie przejścia chodnikiem od ulicy St. Staszica do Placu Litewskiego ( wzdłuż budynku Collegium Maximum); 
- wyznaczenie indywidualnych przejść do budynków Staszica 6 ( Collegium Maximum) na czas wykonywania w tym obszarze robót ziemnych i sieci podziemnych; 

III etap od 16.05.2016 r. do 30.03.2017 r. zamknięte zostaną ulice Krakowskie Przedmieście na odcinku od skrzyżowania ulicy Hugo Kołłątaja / 3 Maja / Krakowskie Przedmieście do ulicy Kapucyńskiej z uwzględnieniem następujących zasad dotyczących ruchu pieszego i samochodowego: 
- ruch pieszy na okres 16.05.2016 r. – 31.08.2016 r. wyznaczony zostaje chodnikiem wzdłuż Poczty Polskiej, Placu Czechowicza, budynków Zakonu Kapucynów i Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła (budynki Krakowskie Przedmieście 42-44-50); ogrodzenie budowy ustawione zostanie w odległości 4,0 m od fasad w/w budynków; 
- montaż ogrodzenia z zajęciem pasa szerokości 20,0 m przy budynkach Krakowskie Przedmieście 27-29 (naprzeciwko Domu Towarowego Centrum) w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych; wyznaczone zostaną indywidualne dojścia do budynków;

Zakończenie prac za rok

Plac Litewski będzie niedostępny przez niemal rok. Zakończenie remontu planowane jest na 30 marca 2017 r.