Instalację można zobaczyć na Farbiarskiej

i

Autor: Karolina Szponar, ESKAInfo.pl Instalację można zobaczyć na Farbiarskiej

Game over. Historia pewnej ruiny

2015-07-19 12:38

To początek i koniec pewnego miejsca. Instalacja rzeźbiarska stworzona z ruin budynku niesie przesłanie dla lublinian.  

Budynek Łaźni, Pralni i Farbiarni Łabędzkich został wyburzony w grudniu 2013 roku. Instalacja rzeźbiarska Pawła Korbusa jest pomnikiem końca pewnego miejsca.

Użytkowanie budynku zakończono w 1944 roku. Historyczne miejsce w centrum miasta nie otrzymało nakładów finansowych na remont, lecz zgodę na wyburzenie.

Napis powstał z cegieł wydobytych z ruin – zaniedbanych i zapomnianych przez pokolenia lublinian, niegdyś korzystających z usług mieszczących się w zburzonym obiekcie.

Jeśli chcielibyście sami obejrzeć instalację „Game over” znajdziecie ją na Farbiarskiej 4, czyli bocznej Zamojskiej.