Aleje Racławickie przyjazne dla transportu miejskiego

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Aleje Racławickie przyjazne dla transportu miejskiego

Aleje Racławickie przyjazne dla transportu miejskiego

2022-12-07 10:08

Szybszy dojazd do pracy i domu oraz komfortowe warunki i nowa infrastruktura – to wszystko dzięki środkom europejskim. Głównym elementem projektu była przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipowej. W ramach inwestycji odnowiono trakcję trolejbusową, wyznaczono buspasy, powstały nowe ścieżki rowerowe, chodniki oraz przebudowano przystanki komunikacji miejskiej.

Aleje Racławickie przyjazne dla transportu miejskiego

i

Autor: I

– Obszar objęty tą inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Miasta, ale również dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Al. Racławickich instytucji publicznych, takich jak szkoły, urzędy i uczelnie. Realizacja wszystkich projektowych zadań nadała priorytet transportowi publicznemu, co przełożyło się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Przebudowa tak ważnego korytarza transportu zbiorowego w centrum miasta, pozwoliła na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się zarówno komunikacją miejską, jak i prywatną. Stworzyła dogodniejsze warunki dla rowerzystów i pieszych, jednocześnie nie ingerując w środowisko naturalne i pozostawiając Al. Racławickie „zielonym korytarzem”mówi Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” to jeden z czterech projektów transportowych realizowanych przez Miasto Lublin z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Sowińskiego oraz ul. Poniatowskiego

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Sowińskiego oraz ul. Poniatowskiego

Priorytetyzacja transportu publicznego

Celem projektu jest ograniczenie komunikacji indywidualnej w centrum miasta, poprzez stworzenie warunków do rozwoju sprawnej, bezpiecznej i efektywnej komunikacji miejskiej. Dlatego w ramach realizacji projektu zakupiono 12 autobusów elektrycznych, posiadających  m.in. udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, jak również system zliczania pasażerów. Przebudowane przystanki autobusowe zyskały nowoczesne wiaty, punkty dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomaty, dodatkowe oświetlenie, monitoring wizyjny, jak również stojaki na rowery. Spore zmiany nastąpiły także w organizacji ruchu. Na Al. Racławickich wyznaczono buspasy, dzięki czemu umożliwiono sprawniejsze poruszanie się miejskiego transportu, a tym samym zachęcono mieszkańców do przesiadania się do komunikacji miejskiej.  Swoją geometrię zmieniło skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego. Zostało poszerzone, dzięki czemu wydzielono buspasy oraz pasy do skrętu w prawo. Ponadto nowa sygnalizacja świetlna została włączona do systemu zarządzania ruchem. Takie rozwiązania pozwalają sprawniej przejechać przez skrzyżowanie, szczególnie pojazdom komunikacji miejskiej. Wszystkie wskazane działania zdecydowanie podniosły atrakcyjność i konkurencyjność przewozu komunikacją miejską.

Autobusy elektryczne

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Autobusy elektryczne

Nowa jakość ciągów komunikacyjnych w centrum Lublina

– Efektem wielomiesięcznych prac jest nowa jakość głównej arterii w centrum miasta, gdzie  przebudowano istniejące skrzyżowania, wydzielono buspasy i wybudowano ścieżki rowerowe. Wszystkie zatoki autobusowe zyskały nowe nawierzchnie z betonu cementowego. Jednym z pierwszych efektów prac drogowych przy przebudowie Al. Racławickich było oddanie do użytkowania Ronda Honorowych Krwiodawców. Z końcem ubiegłego roku, kierowcy mogli już skorzystać z odnowionego obiektu drogowegomówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Prace objęły także sieć trakcyjną. W miejscu zdemontowanej starej infrastruktury wykonano nowe fundamenty i słupy, na których zawieszono trakcję trolejbusową. W całym projekcie wykonano także fundamenty i maszty sygnalizacji świetlnej oraz zamontowano sterowniki. Docelowo do użytkowania oddanych zostało 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej. Ponadto, wszystkie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach  włączono do systemu zarządzania ruchem. W ramach rozszerzenia zakresu robót przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. ks. Jerzego Popiełuszki.   

Al. Racławickie i Rondo Honorowych Krwiodawców

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Al. Racławickie i Rondo Honorowych Krwiodawców

Udogodnienia dla rowerzystów

W ramach realizacji projektu powstało ponad 5 km ścieżek rowerowych. Zamontowano również stojaki na rowery w okolicach przystanków. Na Al. Racławickich wdrożono dodatkowe udogodnienie dla miłośników dwóch kółek. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala rowerzyście dostać się poprzez pas filtrujący do śluzy rowerowej, dzięki której będzie ustawiony przy ruszaniu ze skrzyżowania przed wszystkimi pojazdami przy ul. Lipowej. Zapewni mu to swobodę startu, a także widoczność dla wszystkich pojazdów.

Pas filtrujący i śluza rowerowa na skrzyżowaniu Al. Racławickich z ul. Lipową

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Pas filtrujący i śluza rowerowa na skrzyżowaniu Al. Racławickich z ul. Lipową

Troska o środowisko

Przebudowa Al. Racławickich to także nowa zieleń. Wzdłuż jezdni przy Al. Racławickich, ul. Lipowej i Poniatowskiego posadzono nowe drzewa oraz krzewy. Nasadzenia wykonano również na rondzie Honorowych Krwiodawców oraz na otaczających je wyspach. Tam z krzewów róż o białych i czerwonych kwiatach został utworzony krzyż nawiązujący do idei krwiodawstwa. Dla ochrony drzew w kilku miejscach zmieniono przebieg chodnika i ścieżki rowerowej, a także wykonano mury oporowe. Zakup ekologicznego taboru znacząco wpływa na obniżenie poziomu zużycia energii, redukcję zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie hałasu oraz zatłoczenia komunikacyjnego, prowadząc do poprawy jakości życia mieszkańców.

Al. Racławickie

i

Autor: Urząd Miasta Lublin Al. Racławickie

Artykuł Sponsorowany