Usnarz Górny. Ostatnie godziny przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego na pograniczu

i

Autor: Tomasz Matuszewski Usnarz Górny. Ostatnie godziny przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego na pograniczu

Stan wyjątkowy w Lubelskiem. Tych zasad trzeba przestrzegać

2021-09-03 8:34

Stan wyjątkowy w województwie lubelskim. Stało się: prezydent podpisał rozporządzenie. Tych zasad trzeba przestrzegać – sprawdź, co się zmieni. Wesele tak, ale wycieczki – nie. Służby zapowiadają dokładne sprawdzanie, co dzieje się na tym obszarze. Jakie są aktualne obostrzenia i zakazy w związku ze stanem wyjątkowym?

Stan wyjątkowy został wprowadzony na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a więc województwach przygranicznych sąsiadujących z Białorusią. Obowiązuje na terenie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegających do granicy. Tych zasad trzeba tam przestrzegać – to m.in. zakaz zgromadzeń, zakaz turystyki, konieczność posiadania przy sobie dowodu osobistego… Obostrzeń na czas stanu wyjątkowego w Lubelskiem jest jednak znacznie więcej. Co jeszcze się zmienia?

Zobacz pełną listę miejscowości objętych stanem wyjątkowym w Lubelskiem. Tu obowiązują obostrzenia i zakazy stanu wyjątkowego. Zobacz pełną listę 68 miejscowości na SE.pl: Stan wyjątkowy w Lubelskiem. Lista miejscowości.

Stan wyjątkowy w Lubelskiem oznacza, że na terenie 68 miejscowości nim objętych musimy posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a uczące się osoby poniżej 18 lat – legitymację szkolną. Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, obowiązuje również zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie. Nie dotyczy także rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach. Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i osób w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osób jadących bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju. W innych sytuacjach pozwolenie na wjazd na teren gdzie obowiązuje stan wyjątkowy, może wydać miejscowy komendant Straży Granicznej.

Usnarz Górny (woj. podlaskie). Ostatnie godziny przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego na polsko-białoruskim pograniczu

Co stan wyjątkowy w Lubelskiem oznacza w praktyce? Ograniczenia nie dotyczą sprawowania kultu religijnego oraz zgromadzeń organizowanych przez kościoły czy związki wyznaniowe. Dopuszczone są też wesela czy pogrzeby. A więc ślub tak, ale już turystyka – nie. Osoby wypoczywające przy granicy muszą opuścić terenie objęty stanem wyjątkowym na Lubelszczyźnie.

Na terenach objętych stanem wyjątkowym w Lubelskiem zawieszono możliwość organizowania zgromadzeń publicznych, imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych. Jak przypomina PAP, nie można też fotografować ani filmować obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunków funkcjonariusz Straży Granicznej, policji i żołnierzy WP. Ograniczony został również dostęp do informacji o działaniach prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Na obszarze objętym stanem wyjątkiem wprowadzono też ograniczenie prawa posiadania – poprzez zakaz noszenia – broni – w tym palnej, a także amunicji i materiałów wybuchowych.

Sonda
Czy popierasz wprowadzenie stanu wyjątkowego w woj. podlaskim i woj. lubelskim?