Pierwsza praca - co trzeba wiedzieć?

i

Autor: Pracuj.pl

Pierwsza praca - co trzeba wiedzieć?

2020-10-22 6:00

Młodzi ludzie prędzej czy później wejdą na rynek pracy, z nadzieją, że znajdą zatrudnienie w interesującej ich branży. Dla świeżo upieczonych absolwentów znalezienie posady nie jest łatwe, a w dodatku same poszukiwania i procesy rekrutacyjne są stresujące. Niestety część z nich będzie musiała się zadowolić posadą niekoniecznie związaną z zainteresowaniami. Jednak zdobędą cenne doświadczenie zawodowe oraz zarobią trochę gotówki. Szczęściarze znajdą pracę w zawodzie, która pozwoli im się rozwijać.

Przed rozpoczęciem pracy warto się przygotować do tego, co nas czeka i poszukać niektórych informacji. Należy znać swoje obowiązki i prawa jako pracownika. Warto wiedzieć jaki rodzaj umowy potencjalny pracodawca nam proponuje i co się z nią wiąże. Najczęściej pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, o której sporo informacji można znaleźć na pracuj.pl. Taka umowa musi zostać sporządzona na piśmie w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika, drugi dla pracodawcy. Strony powinny podpisać umowę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Na początku nowy pracownik dostanie umowę na okres próbny, który może trwać maksymalnie 3 miesiące i taka umowa może być zwarta tylko raz. Następnie dostaje się umowę na czas określony, którą można zawrzeć maksymalnie 3 razy, 4 umowa z danym pracodawcą musi być zawarta na czas nieokreślony.

Rozpoczęcie pracy

Pierwsze dni w nowej pracy, pracownik zwykle spędza na zapoznaniu się z firmą, szkoleniu z BHP, które jest obowiązkowe. Pracodawca jest również zobowiązany wysłać pracownika na badania do lekarza medycyny pracy, by wykazać brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Pierwsza praca - co trzeba wiedzieć?

i

Autor: Pracuj.pl

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownik bez stażu pracy ma prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku, po 10 latach pracy przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Do stażu pracy wlicza się okres trwania nauki:

  • studia wyższe – 8 lat
  • szkoła policealna – 6 lat
  • technikum – 5 lat
  • liceum – 4 lata

Okresy te nie sumują się.

Urlop wylicza się proporcjonalnie (w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany miesiąc) i można go udzielić już po pierwszym miesiącu pracy. Termin urlopu trzeba ustalić z pracodawcą, nie dotyczy to urlopu na żądanie.

Wypłata

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Powinna ona zostać wypłacona w ciągu 10 pierwszych dni następnego miesiąca. Ponadto pracodawca nie może zaproponować wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna, która w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto.

Artykuł sponsorowany