Kto mieszka na Roztoczu? Zobacz watahy wilków w ich środowisku [ZDJĘCIA, WIDEO]

2016-03-13 10:58

Roztoczański Park Narodowy policzył zwierzęta mieszkające w parku. Część z nich stale powiększa swój gatunek.  

Monitoring ssaków metodą tropień na 18 stałych transektach odbywa się już 10 lat. Umożliwia nie tylko na obliczenie liczebności gatunków, ale także ich rozmieszczenie i trendy populacyjne.

Ciepła zima źle wpływa na frekwencję hibernujących w osadach nietoperzy. W tym roku stwierdzono 13 osobników trzech gatunków: gacka brunatnego oraz nocka Natterera i mopka. Łagodna aura sprawia, że nietoperze zimują w dziuplach starych drzewostanów.

Coraz więcej

W dobrym stanie są populacje mieszkańców mokradłowych cieków, zbiorników Parku i otuliny. Bobrów europejskich jest 16 w otulinie i 8 w Parku, a wydr w Parku 4/5 i 5 w otulinie.

W Parku stały wzrost jest także liczby zwierząt łownych: jeleni i dzików. Sarny powoli odbudowują swoją liczebność. Wzrost ich liczebności jest możliwy przez profil występowania wilków. Obecnie w RPN są dwie watahy: „kosobudzka” i „zwierzyniecka” liczące 6 oraz 5-7 osobników.

Stałym bywalcem Parku stał się niezwykle rzadki ryś. Tych drapieżników w parku jest 3 sztuki: samiec oraz dwie samice. W RPN mieszkają także łosie, daniele, lisy i zające.

Zobacz, jak zmieniała się liczebność zwierzą w kolejnych latach:

Na liczebność zwierząt w RPN wpływają uwarunkowania pogodowe oraz obecność innych gatunków

i

Autor: Roztoczański Park Narodowy Na liczebność zwierząt w RPN wpływają uwarunkowania pogodowe oraz obecność innych gatunków